Archeologický výskum v Bytči pokračuje

Archeologický výskum v Bytči opäť začína. Jeho tretia etapa bude zahájená 1. 6. 2023. Realizovať ho budú, tak ako v uplynulých sezónach, Považské múzeum, Kysucké múzeum (obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) a Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine. Tentoraz sa archeologický výskum bude sústrediť na doskúmanie stredovekej vežovitej stavby zachytenej minulý rok na nádvorí a skúmať sa budú tiež vybrané miesta medzi južným krídlom  kaštieľa a parkánovou hradbou. Sondy plánované pred a pod prejazdom veže budú mať ambíciu ozrejmiť niekdajšiu existenciu padacieho mosta.

Výskum aj tentoraz povedie naša archeologička PhDr. Zuzana Staneková a odbornú asistenciu budú vykonávať Mgr. Danka Majerčíková (Kysucké múzeum) a Mgr. Marek Both (SNM v Martine– Etnografické múzeum). Technicky výskum zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR.

Scroll to Top