Dve knihy našich kolegov nominované na Knihu Horného Považia 2022

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila 17. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2022. Tento rok sú v kategórii Odborná literatúra nominované dve knihy, ktoré vydalo Považské múzeum.

Prvou knihou je Košicko-bohumínska železnica (Veľká kniha o oceľovej tepne severného Slovenska), ktorá bola vydaná pri príležitosti 150. výročia železnice. Knihu spracovávalo 8 autorov pod vedením historika dopravy Považského múzea Petra Šimka. Ich výskum prebiehal niekoľko rokov, počas ktorých zbierali fotografie a dokumenty, pátrali v archívoch a múzeách na Slovensku aj v zahraničí. Publikácia je rozdelená do troch častí. Prvá dokumentuje vývoj od výstavby železnice po vznik Československej republiky, druhá je historickou prechádzkou po trati od Čadce po Košice, a napokon tretia časť predstavuje súčasné zábery dôležitých miest niekdajšej železnice. Text v knihe je doplnený množstvom fotografií.

Druhou nominovanou je publikácia Život v srdci Drotárie (Vplyv drotárstva na spôsob odievania v obciach Veľké Rovné a Dlhé Pole), ktorá vyšla v decembri 2022 a jej autorkou je etnologička drotárstva Považského múzea Katarína Kendrová. Kniha sa venuje odevnej kultúre najvýznamnejších drotárskych centier severozápadného Slovenska a podarilo sa ju vydať vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Sumarizuje poznatky získané priamym výskumom v teréne, štúdiom hmotných dokladov uložených v zbierkových fondoch Považského múzea, Slovenského národného múzea v Martine a tých, ktoré sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve obyvateľov pochádzajúcich z oboch obcí. Textovú časť obohacujú fotografie pôvodných odevných súčastí a dobové snímky.

Hlasovanie prebieha od 1. marca do 15. apríla 2023. Odkaz na online hlasovací lístok: https://forms.gle/pqkJKJsB9DTHuCp97

Viac informácií o nominovaných knihách, možnostiach a pravidlách hlasovania nájdete na odkaze.

Scroll to Top