In persona Christi (Reštaurovanie cirkevných textílií – I. a II. etapa)

Už niekoľko rokov sa v Považskom múzeu viac-menej úspešne uchádzame o dotácie z Fondu na podporu umenia. Aj tento rok sme získali finančnú podporu na reštaurovanie cirkevných textílií pod názvom In persona Christi. Vzhľadom na výšku pridelenej sumy sme projekt rozdelili na niekoľko etáp. V rámci I. etapy sme vybrali na odborné ošetrenie modrú kazulu pochádzajúcu z 19. storočia.

Názov projektu pramení z myšlienky, že duchovný, odetý v liturgickom odeve, koná In persona Christi (v osobe Krista). Kazula, nazývaná tiež ornát, je vrchný bohoslužobný odev kňaza. V cirkevných odevoch sa nachádzajú odkazy nielen na náboženstvo, ale aj na umenie, remeslo, históriu a spoločnosť. Sú to cenné umelecko-historické artefakty, ktoré v spojitosti s ich liturgickou funkčnosťou odrážajú obraz doby, v ktorej vznikli. Z umeleckého hľadiska sú sakrálne textílie svojím výtvarným spracovaním dôležitým zdrojom informácií, keďže sú plné symbolov, či už ide o farbu alebo zobrazený motív. Modrá farba sa nepokladá za oficiálnu liturgickú farbu, avšak môže sa používať na sviatky Panny Márie, preto sa modrý ornát často nazýva aj mariánsky.

Kazula bola v priebehu leta 2022 prevezená do reštaurátorskej dielne doc. Mgr. art. Sylvie Birkušovej v Bratislave. Počas svojho ,,reštaurátorského pobytu“ si spomínaný zbierkový predmet prešiel viacerými úkonmi. Najprv bolo potrebné vykonať suché čistenie a odstraňovanie nečistôt (mikroodsávanie pomocou štetcovej násadky a chirurgickej odsávačky, lokálne čistenie škvŕn rôzneho charakteru). Potom nasledovalo mokré čistenie (vlhčenie textílie s priebežným odsávaním vlhkosti, jej vyrovnávanie a tvarovanie). Po zabezpečení a príprave materiálu začalo samotné reštaurovanie (podloženie trhlín a ich fixovanie, doplnenie chýbajúcich častí). Všetky spomenuté práce sa dokumentujú a zaznamenávajú v rámci reštaurátorskej dokumentácie. Po ukončení tohto procesu sa modrá kazula vrátila v máji tohto roka späť do Považského múzea. Návštevníci si ju môžu pozrieť v kaplnke Budatínskeho hradu.

1. etapa projektu je úspešne zrealizovaná, zatiaľ čo II. etapa sa začala v júli tohto roka. V rámci tejto etapy sa budú reštaurovať a odborne ošetrovať ďalšie zbierkové predmety – modrá sakrálna súprava (štóla – 2 ks, vélum), biela sakrálna súprava (kazula, štóla, vélum, prikrývka na kalich) a červená sakrálna súprava (kazula, štóla, vélum). Výslednú prácu šikovnej reštaurátorky historického odevu doc. Mgr. art. Sylvie Birkušovej návštevníci uvidia na budúci rok, keď sa už zreštaurované zbierkové predmety vrátia späť do múzea.

text: Mgr. Dominika Hlobíková

foto: Anna Kucharčíková a Mgr. art. Sylvia Birkušová

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

modrá kazula pred reštaurovaním

priebeh reštaurovania modrej kazuly

modrá kazula po reštaurovaní

modrá štóla pred reštaurovaním

biela kazula pred reštaurovaním

červená kazula pred reštaurovaním

červené vélum pred reštaurovaním

Scroll to Top