Leporelo je zbierkovým predmetom marca

Keď sa povie marec, takmer každému hneď napadne, že je to mesiac kníh. No viete, prečo je to tak? Dňa 10. marca 1796 sa v obci Píla pri Tisovci (Gemer) narodil Matej Hrebenda. Lásku ku knihám získal už v detstve, keďže členovia jeho rodu patrili k významným malohontským rodom, ktoré mali podiel na rozvoji duchovného života v danom regióne. Matej začal v detstve postupne strácať zrak, napriek tomu sa naučil čítať a písať, dokonca neskôr sám začal tvoriť – duchovné náboženské piesne, oslavnú poéziu, pohrebné a rozlúčkové vinše. Postupom času sa z nevidiaceho Mateja Hrebendu stal šíriteľ knižnej kultúry, ktorý nielenže rád čítal či neskôr si dával čítať, ale rád informoval o prečítanom, zbieral, kupoval, predával a zaobstarával knihy zámožnejším rodinám, ale aj prostému slovenskému ľudu. Stal sa významným kolportérom (predajcom a distribútorom) slovenských a českých kníh a kalendárov. Bez záprahu a voza prešiel na svojich nohách väčšinu slovenských krajov. Spočiatku cestoval sám, neskôr so sprievodcom. Na cestách zachraňoval pred zničením staré knihy, posielal ich do škôl, spolkov alebo ich donášal popredným vzdelancom. Takto zachránil mnoho kníh a pričinil sa veľkou mierou o budovanie knižníc. Počas svojich ciest sa stretol s viacerými národnými dejateľmi, napr. Michalom Miloslavom Hodžom, Andrejom Sládkovičom, Jánom Chalúpkom či Jánom Kollárom.

Keď Matejovi zoslabli nohy natoľko, že už nevládal cestovať, stal sa trafikantom – predával tabak, sviečky a ocot. V marci 1880 ochorel, až napokon dňa 16. marca 1880 skonal. Na počesť Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil a aj zomrel v marci, je od roku 1955 marec vyhlásený za mesiac knihy.

V myšlienke šírenia knižnej kultúry chceme pokračovať aj my, preto sme vybrali ako zbierkový predmet mesiaca leporelo. Leporelo je  kniha, ktorá je harmonikovo skladaná, bohato zdobená, s minimom textu a nízkym počtom strán. Jednotlivé strany sú zväčša z tvrdého papiera, navzájom zlepené alebo zošité za bočný okraj. Názov leporelo je odvodený od postavy sluhu s menom Leporello v opere Don Giovanni od W. A. Mozarta, kde spomínaný sluha spisoval podrobný zoznam mileniek svojho pána.

Zbierkovým predmetom mesiaca nie je úplne typické ,,harmonikové“ leporelo, ale ide o kartónové leporelo s priestorovými obrázkami. V edícii plastických rozprávok s názvom Paletové skládačky vyšlo 5 čísel:

  1. Z říše pohádek.
  2. Na Slovácku.
  3. V říši květin.
  4. Kolem světa.
  5. Tři zlaté vlasy děda vševěda.

Cena každého zväzku predstavovala sumu 65 Kčs. Vydali ich Společenské podniky v Přerove v rokoch 1947-1948.

Zbierkovým predmetom mesiaca je leporelo s názvom Na Slovácku. Autorom veršov a obrázkov s ústrednou postavou maliara Paletu bol Vladimír Babula, ktorý v spomínanom titule prostredníctvom veršov približuje menším čitateľom štyri ročné obdobia.

 

Text: Mgr. Dominika Hlobíková, historička Považského múzea

Zdroj: https://www.skn.sk/novinky/matej-hrebenda-a-kniznica-v-kontexte-odkazu-nevidiaceho-siritela-kniznej-kultury

Scroll to Top