Odborná konferencia Nové poznatky z histórie cestnej dopravy

Považské múzeum, múzeum s celoslovenskou špecializáciou pre oblasť dopravy Vám ponúka možnosť aktívnej účasti na odbornej konferencii Nové poznatky z histórie cestnej dopravy, ktorá sa uskutoční v termíne 26. – 27. apríla 2023 v Budatínskom hrade.

Cieľ konferencie:

prezentovať a následne publikovať nové a zaujímavé poznatky, akvizície a nálezy o vývoji cestnej dopravy na Slovensku.

Tematické okruhy:

vývoj cestnej dopravy v určenom období, stavba ciest a cestná infraštruktúra, verejná a súkromná doprava, dopravné prostriedky minulosti, akvizície, nálezy, dokumentácia a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti cestnej dopravy a iné.

Pokyny:

  • Prezentácia príspevku v rozsahu maximálne 30 minút (možnosť využitia projektora).
  • Aktívna účasť na konferencii a dodanie článku do zborníka je honorované.
  • Pre aktívneho účastníka je zabezpečená strava a ubytovanie na 1 noc (z 26. na 27. 4. 2023) – limit 12 účastníkov (v prípade vyššieho počtu účastníkov rozhoduje poradie prijatia záväznej prihlášky).
  • Organizátor má právo odmietnuť príspevok, ak nespĺňa tematické, vedecké alebo etické kritériá.

Termíny:

  • uzávierka záväzných prihlášok na aktívnu účasť: 14. apríl 2023,
  • dátum konania konferencie: 26. – 27. apríl 2023,
  • termín dodania príspevkov do zborníka: 27. apríl 2023,
  • vydanie zborníka: september 2023.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Kontakt na usporiadateľa:

Mgr. Peter Šimko, PhD.

e-mail: simko@pmza.sk, tel.: +421 905 602 582

Plagát v plnej veľkosti TU

Scroll to Top