Považské múzeum v roku 2022 navštívilo 158 000 návštevníkov

Považské múzeum má za sebou úspešnú sezónu. V minulom roku navštívilo expozície viac ako 158 000 návštevníkov a nárast bol vo všetkých expozíciách. Celkovo bola návštevnosť vyššia o 50 000 ľudí, čo bolo určite spôsobené aj tým, že sa po dvoch rokoch mohli organizovať veľké podujatia bez obmedzení. Najviditeľnejšie to bolo na Budatínskom hrade, ktorý navštívilo o 11 000 ľudí viac ako v minulom roku. Celkovo tak prehliadku v hrade absolvovalo 25 550 záujemcov. Najviac ľudí prišlo na hrad Strečno, počas celej sezóny to bolo 40 400 návštevníkov.

Minulý rok bol pre Považské múzeum výnimočný, pretože bol spojený s oslavami 80. výročia vzniku. Počas celého roka sa zorganizovalo viac podujatí venovaných práve tejto príležitosti. Oslavy začali v máji, keď bola otvorená výstava 8 deka múzea na Budatínskom hrade. Jej súčasťou bolo divadelné predstavenie v podaní divadelno-hravého zoskupenia RAZCA, ktoré pôsobí pri múzeu. Predstavenia k výročiu pokračovali aj v iných expozíciách. Na hrade Strečno boli scénky súčasťou letných nočných prehliadok, v Múzeu dopravy ich videli návštevníci podujatia Rajecká Anča. V Sobášnom paláci v Bytči boli novinkou nočné zážitkové prehliadky. Celkovo mali najväčší úspech tradičné podujatia. Na hrade Strečno to boli okrem letných nočných prehliadok aj Hradné hry Žofie Bosniakovej, Cestovanie v čase a Noc duchov, tekvíc a strašidiel. Strašidelné nočné prehliadky sa tento rok po prvýkrát konali okrem Sobášneho paláca v Bytči aj v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. Najviac ľudí určite prišlo na podujatie Budatínsky rínok, ktoré ukončilo hlavnú sezónu na Budatíne a bolo vyvrcholením podujatí usporiadaných pri príležitosti 80. výročia Považského múzea.

V tomto roku bude Považské múzeum intenzívne pracovať na zrevitalizovaní niekoľkých expozícií. Na hrade Strečno sa bude realizovať prvá časť interaktívnej expozície, ktorá by mala byť hotová do začiatku sezóny. Tiež je v pláne pokračovanie v prípravách na zastrešenie kaplnky a severného paláca, čím by sa odstránili komplikácie spojené so zatekaním. V Budatíne  je naplánované rozšírenie expozície a zjednotenie časti venovanej dejinám Žiliny. „Taktiež by sme chceli zfunkčniť podkrovie Budatínskeho hradu. Podali sme projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika a veríme, že budeme úspešní. Zatiaľ nie je ešte nič oficiálne, ale vyzerá to byť na dobrej ceste. Získali by sme tak nové výstavné priestory, plánujeme digitalizáciu rôznych tém súvisiacich s remeslami a priemyslom. Zároveň by sa sme mali ďalšie priestory vhodné pre rôzne workshopy a diskusie pre verejnosť.“ približuje riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký a dodáva: „Teší nás, že aj napriek ťažkej spoločenskej situácii si ľudia nájdu cestu do múzea. Myslím si, že pamäťové inštitúcie by mali byť neoddeliteľnou súčasťou toho, aby sme v spoločnosti udržiavali vyššie hodnoty a strážili ich pre ďalšie generácie. Budeme sa preto aj v tomto roku snažiť o skvalitnenie našich služieb a tým zlepšiť dostupnosť múzea pre verejnosť.“  Múzeum bude organizovať podujatia, na ktoré si návštevníci už zvykli a radi na ne chodia, ale má v pláne aj niečo nové. Chýbať nebudú zaujímavé výstavy ani rôzne zážitkové prehliadky.

Najnavštevovanejšou expozíciou v roku 2022 bol hrad Strečno.
Najnavštevovanejšou expozíciou v roku 2022 bol hrad Strečno.
Oslavy 80. výročia Považského múzea začali výstavou 8 deka múzea.
Oslavy 80. výročia Považského múzea začali výstavou 8 deka múzea.
Najviac ľudí prišlo na podujatie Budatínsky rínok, ktoré ukončilo hlavnú sezónu na Budatínskom hrade.
Najviac ľudí prišlo na podujatie Budatínsky rínok, ktoré ukončilo hlavnú sezónu na Budatínskom hrade.

 

 

 

Scroll to Top