Nové poznatky z histórie cestnej dopravy

Odborná konferencia s názvom Nové poznatky z histórie cestnej dopravy ponúkne počas dvoch dní zaujímavé prednášky na rôzne témy.  Zameraná bude najmä na témy súvisiace s cestnou dopravou, napríklad vývoj cestnej dopravy v určenom období, stavba ciest a cestná infraštruktúra, verejná a súkromná doprava, dopravné prostriedky minulosti, akvizície, nálezy, dokumentácia a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti cestnej dopravy.

Konferencia sa bude konať 26. a 27. apríla.

Program:

26. 4. 2023 Úrad Žilinského samosprávneho kraja (zasadacia miestnosť)

9.30 – 10.00 registrácia účastníkov

10.00 – 10.15 príhovory

10.15 – 10.45 Mgr. Martin Miňo, JUDr. et Mgr. Martin Kvietok, PhDr. Klaudia Daňová, PhD., doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD., Mgr. et Mgr. Mojmír Choma, Mgr. Peter Ďurica:

Prekonanie vodnej prekážky v dejinách cestnej dopravy na Pohroní

10.45 – 11.15 Mgr. Dušan Dzuro (Vojenské historické múzeum Piešťany)

Stredná časť rieky Váh ako dopravný koridor v stredoveku

11.15 – 11.45 Mgr. Peter Šimko, PhD. (Považské múzeum)

Na margo cestných dopravných prostriedkov a prícestnej infraštruktúry na území Slovenska

11.45 – 12.00 diskusia

12.00 – 13.30 prestávka na obed

13.30 – 14.00 PhDr. Oto Tomeček, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)

Cestou – necestou. Hodnotenie kvality ciest očami ich používateľov v 2. polovici 18. storočia

14.00 – 14.30 Michal Plavec (Národní technické muzeum Praha)

Motocyklista – automobilista – letec. Přirozený technický vývoj na příkladu Dr. Imricha Hodóssyho (1906 – 1937)

14.30 – 15.00 Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD. (Banícke múzeum Rožňava)

Parný valec a Škoda Sentinel v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave

15.00 – 15.30 prestávka na kávu

15.30 – 16.00 PhDr. Miroslav Sabol, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, PhD. (Historický ústav SAV Bratislava)

Cestná doprava ako súčasť individuálneho cestovného ruchu za vojny

16.00 – 16.30 PhDr. Michal Ďurčo, PhD. (Historický ústav SAV Bratislava)

Prečo sa cesta cez Čertovicu nestala slovenským Grossglocknerom?

16.30 – 17.00 diskusia

17.00 – 19.00 exkurzia historickým autobusom Karosa ŠD 11 – prehliadka Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach

27. 4. 2023 Budatínsky hrad (východný palác)

8.45 otvorenie konferencie

9.00 – 9.30 prof. Dr. Ing. Martin Decký (Žilinská univerzita v Žiline)

Vývoj konštrukcií vozoviek miestnych ciest nielen v 20. storočí

9.30 – 10.00 Mgr. Lukáš Danko (Vojenské historické múzeum Piešťany)

Osobné a nákladné automobily v armáde po roku 1945

10.00 – 10.30 prehliadka výstavy Na dvoch kolesách v kaplnke Budatínskeho hradu

10.30 – 11.00 Ing. Erik Benko (Slovenské technické múzeum Košice)

Československé automobily po roku 1948 v zbierkach Slovenského technického múzea

11.00 – 11.30 Mgr. Michal Jajcaj (Slovenské technické múzeum – Múzeum mesta Bratislavy)

História mestskej hromadnej dopravy v Trnave

11.30 diskusia a záver konferencie

 

Usporiadateľom konferencie je Považské múzeum, realizáciu podporil Fond na podporu umenia.

Plagát v plnej veľkosti TU
Program konferencie na stiahnutie TU
Scroll to Top