Akvizícia odbornej literatúry do knižnice Považského múzea

Odborná knižnica Považského múzea sídli v areáli Budatínskeho hradu a disponuje s viac ako 13 000 knižničnými jednotkami. Jej fond zahŕňa literatúru z rôznych vedných oblastí, ako história, archeológia, geológia, botanika, zoológia, etnológia, muzeológia. Dokonca obsahuje aj 488 starých tlačí do roku 1918. Svoje služby ponúka nielen odborným zamestnancom Považského múzea, ale aj širokej verejnosti.

Najnovšie do knižnice pribudlo 69 titulov v hodnote 1633,4 eur, a to vďaka projektu Akvizícia odbornej literatúry do knižnice Považského múzea, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V rámci povinného spolufinancovania Považské múzeum z vlastných zdrojov prispelo sumou 167 eur.

Nové prírastky prinášajú výsledky historického výskumu na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku. Keďže Považské múzeum má celoslovenskú špecializáciu v rámci dejín dopravy, z tejto oblasti pribudlo do fondu 32 kníh. Ide napríklad o tituly: Osobní vozy ČSD 1918–1939, Dopravní služba u Československých státnich drah 1918 – 1939, Električky na Slovensku alebo Železnice objektivem A. Lufta a H. Navahého.  Akvizícia však priniesla odbornú literatúru zaoberajúcu sa aj ďalšími témami. Záujemcovia o dejiny textilnej a odevnej výroby sa môžu začítať do kníh ako Príbeh vláknaRučné spracovania vlny, Stratená (m)óda, Kdo vyšívá, nehřeší alebo Oděv – Móda – Tvorba. Množstvo pozoruhodných informácií o dejinách slovenského a českého priemyslu je možné nájsť v prácach ako Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 – 1945, Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Elektrárne alebo Blahodárná monarchie. Na čitateľov, ktorí sa neboja objemnejších kníh, čaká z akvizície zbierka dobových listinných písomných pamiatok o Nitrianskom biskupstve od jedného z najvýznamnejších slovenských medievalistov Richarda Marsinu alebo najnovšia novinka od českého historika Jana Županiča o habsburskej šľachte.

 

Scroll to Top