Medzinárodné kolokvium na tému Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy

V Starom zámku v Banskej Štiavnici sa 26. – 27. júna 2024 uskutoční MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM na tému Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy. Kolokvium nastoľuje dôležité otázky o prepájaní ekologického hospodárenia a inovácií s cieľom zachovať historickú hodnotu objektov a charakter tradičnej krajiny, a tým podporiť udržateľný rozvoj v kontexte kultúrneho a prírodného dedičstva.Kolokvium má ambíciu inšpirovať ostatné verejné inštitúcie k ekologickej zodpovednosti a hľadať spôsoby, ako verejné inštitúcie môžu prispieť k zmierneniu klimatických zmien a stať sa aktívnymi agitátormi v oblasti udržateľnosti a environmentálneho povedomia.

Považské múzeum na tomto stretnutí bude zastupovať Květa Kicková s príspevkom v prednáškovom bloku Inovatívne formy environmentálneho vzdelávania v prostredí múzeí. Príspevok s názvom  Botanický výskum ako modelový prostriedok klimatickej komunikácie na regionálnej úrovni priblíži možnosti ako prezentovať širokej verejnosti vedecky podložené poznatky efektívne. V prílohe je spracovaný stručný rešerš problematiky vzťahu slatín ako špecifického mokradného ekosystému a prebiehajúcej klimatickej zmeny.

Celý článok TU

 

Scroll to Top