Prekvapivé archeologické nálezy zo Starhradu

Na Starhrade sa v mesiaci jún so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Žiline realizoval archeologický výskum severného svahu hradného kopca, ktorý už v minulosti ukázal, že toto skalnaté bralo týčiace sa nad meandrom Váhu bolo zrejme osídlené už v praveku.

Prudký severný svah, so sklonom presahujúcim 45˚ bol systematicky preskúmaný pomocou detektorov kovov vo viacerých etapách archeológmi Zuzanou Stanekovou (Považské múzeum) a Marekom Bothom (SNM v Martine). Počas záverečnej fázy, keď bolo jednoznačne potvrdené, že tento druh výskumu je veľmi prínosný, boli na spoluprácu prizvané občianske združenia Slovanské hradiská a Spolok Septentrio, ktoré sa dlhoročne zúčastňujú na archeologických výskumoch po celom Slovensku. Pod prísnym dohľadom archeológov sa teda v piatok 21. 6. 2024 realizovala záverečná etapa výskumu severného svahu. Všetky získané nálezy boli starostlivo fotograficky aj polohopisne zdokumentované (GPS súradnice).

Počas júnového archeologického výskumu bolo podľa očakávaní objavené množstvo nálezov zo stredoveku, ale i z praveku, konkrétne z obdobia prelomu letopočtov, keď na budúcom hradnom kopci existovalo výšinné sídlisko púchovskej kultúry, bezpochyby strážiace vodnú cestu a brod pod bralom. Z najzaujímavejších nálezov možno spomenúť ostrohy a železné a bronzové spony na spínanie odevu či predmincovné platidlo. Mladšiu, stredovekú fázu osídlenia reprezentujú nálezy hrotov šípov do kuší, konské podkovy, ostroha, pracka z ostrohy, stavebné kovania a podobne. Najvýznamnejším nálezom je strieborná minca uhorského kráľa Ondreja II z rokov 1205 – 1235. Dátum razby tejto mince totiž o niekoľko desaťročí predbieha dosiaľ predpokladaný vznik hradu, ktorý sa datoval niekedy na koniec 13. stor. Objav mince zo začiatku 13. storočia naznačuje, že hrad zrejme vznikol ešte pred tatárskym (mongolským) vpádom do Uhorska, ku ktorému došlo v rokoch 1241 – 1242.

Malú ukážku nálezov si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie. Všetky predmety budú následne skatalogizované a odovzdané konzervátorke kovu Považského múzea, Barbore Lokajovej, ktorá ich zbaví korózie a zakonzervuje tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodzovaniu. Časom ich budete môcť vidieť aj naživo v archeologickej expozícii venovanej opevneniam, ktorá je inštalovaná v Budatínskom hrade.

PhDr. Zuzana Staneková, Mgr. Marek Both

 

 

Scroll to Top