Čo ukrýva krypta pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline?

Aj tento rok pripravuje Považské múzeum v spolupráci s Katedrou antropológie (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) a Žilinskou diecézou komentované prehliadky pre verejnosť. Záujemcovia sa dozvedia ako pokračuje výskum krypty pod Katedrálou najsvätejšej Trojice v Žiline. Súčasťou bude výstavka zaujímavých nálezov a možnosť nahliadnuť do priestorov krypty.

Vstupy v 20 min. intervaloch (v skupinách po max. 20 ľudí). Vstup je voľný.

Scroll to Top