Dermoplastické preparáty veľkých cicavcov v zoologickom depozitári Považského múzea v Žiline. Foto: L. Hlôška

Return to article.