Považské múzeum v Žiline ponúka možnosť zaregistrovať sa do užšieho výberu na stánkový predaj na podujatie Budatínsky rínok 2017, ktorý sa bude konať v areáli Budatínskeho hradu v sobotu 21. októbra. 

Všetkých záujemcov žiadame, aby si pozorne prečítali nasledovné informácie:

Prihlášky je možné podávať do 10. októbra 2017. Po tomto termíne neprijímame už žiadne ďalšie žiadosti. Táto prihláška neznamená automatickú účasť na podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky musia byť fotografie stánku a tovaru, ktoré je nutné poslať po vyplnení prihlášky na e-mailovú adresu povazske.muzeum@gmail.com.
Považské múzeum v Žiline si ako organizátor podujatia vyhradzuje právo:
– výberu a odmietnutia. O rozhodnutí Vás budeme informovať.
– výberu stánkového miesta pre každého predajcu a vyberanie poplatku za prenájom priestoru.
– na zmenu výšky poplatku za prenájom stánkového miesta v prípade nesprávneho údaja v prihláške (s ohľadom na predvádzanie remesla).
Vyplnením prihlášky na Budatínsky rínok súhlasíte s podmienkami organizátora podujatia Budatínsky rínok – Považského múzea v Žiline.
Organizátor podujatia nenesie zodpovednosť za individuálny predaj remeselníkov (registračná pokladnica, živnosť, hygiena…).

Poplatok za prenájom stánkového miesta pre remeselníkov, ktorí predvádzajú remeslo (šitie, hrnčiarstvo, drevorezba… ) priamo na podujatí – 20€. Poplatok za prenájom priestoru pre ostatných predajcov, bez ukážky remesla – 30€. Pre predajcov pochutín (drobné pečivo, trdelníky, pečené gaštany, popcorn, medovina…) – 30 €. Poskytovatelia občerstvenia – 70 €.

REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ AJ TU

Facebooktwittergoogle_plusmail