Zmluvy 2020

Údaje-o-zmluvách-2020

 

Darovacia zmluva č. 1/2020, zverejnená 13.1.2020

Darovacia zmluva č. 2/2020, zverejnená 27.1.2020

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení sobáša Budatínsky hrad č. 3/2020, zverejnená 28.1.2020

Kúpna zmluva č. 4/2020  zverejnená 3.2.2020

Kúpna zmluva č. 5/2020 zverejnená 4.2.2020

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení sobáša Budatínsky hrad č. 6/2020, zverejnená 5.2.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 7/2020, zverejnená 7.2.2020

Príkazná zmluva č. 8/2020, zverejnená 11.2.2020

Zmluva o spolupráci č. 9/2020, zverejnená 13.2.2020

Zmluva o spolupráci č. 10/2020, zverejnená 13.2.2020

Zmluva o spolupráci č. 11/2020, zverejnená 13.2.2020

Zmluva o spolupráci č.12/2020, zverejnená 13.2.2020

Zmluva o spolupráci č. 13/2020, zverejnená 13.2.2020

Zmluva o spolupráci č.14/2020, zverejnená 13.2.2020

Zmluva o spolupráci č. 15/2020,zverejnená 13.2.2020

Zmluva o spolupráci č. 16/2020,zverejnená 13.2.2020

Kúpna zmluva č. 17/2020, zverejnená 21.2.2020

Zmluva o personálnom a technickom zabezp. chodu sobáša č. 18/2020, zverejnená 25.2.2020

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku č. 19/2020, zverejnená 20.02.2020

Zmluva o prenájme č.20/2020, zverejnená 20.2.2020

Komisionárska zmluva č. K-1/2020 zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-2/2020 zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-3/2020 zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-4/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-7/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-8/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-9/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-10/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-11/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-12/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-13/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-16/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-18/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-21/2020, zverejnená 6.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-27/2020 zverejnená 10.3.2020

Komisionárska zmluva č. K25/2020 zverejnená 10.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-5/2020 zverejnená 10.3.2020

Dodatok č. 1, k zmluve 21/2020, zverejnená 24.3.2020

Dodatok č. 1, k  zmluve č. 22/2020, zverejnená 24.3.2020

Kúpna zmluva č. 23/2020, zverejnená 24.3.2020

Komisionárska zmluva č. 26/2020, zverejnená 24.3.2020

Komisionárska zmluva č. 29/2020, zverejnená 24.3.2020

Komisionárska zmluva č. 31/2020, zverejnená 24.3.2020

Komisionárska zmluva č. 32/2020, zverejnená 24.3.2020

Komisionárska zmluva č. 33/2020, zverejnená 24.3.2020

Komisionárska zmluva č. 34/2020, zverejnená 24.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-15/2020, zverejnená 31.3.2020

Komisionárska zmluva č. K-23/2020, zverejnená 1.4.2020

Príkazná zmluva č. 24/2020, zverejnená 1.4.2020

Komisionárska zmluva č. K-24/2020, zverejnená 2.4.2020

Komisionárska zmluva č. K-22/2020, zverejnená 6.4.2020

Komisionárska zmluva č. K-30/2020, zverejnená 7.4.2020

Zmluva o dielo č. 25/2020, zverejnená 7.4.2020

Komisionárska zmluva K-19/2020, zverejnená 7.4.2020

Komisionárska zmluva K-14/2020, zverejnená 15.4.2020

Komisionárska zmluva K-28/2020, zverejnená 20.4.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 26/2020, zverejnená 22.4.2020

Odstúpenie od zmluvy č. 27/2020, zverejnená 28.4.2020

Komisionárska zmluva K-20/2020, zverejnená 4.5.2020

Dodatok k zmluve č. 28/2020, zverejnená 4.5.2020

Zmluva o servisnej službe č. 29/2020, zverejnená 7.5.2020

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy č. 30/2020, zverejnená 7.5.2020

Odstúpenie od zmluvy č. 31/2020, zverejnená 11.5.2020

Zmluva o person. a techn. zabezpečení sobáša v kaplnke BH 32/2020, zverejnená 25.5.2020

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 33/2020, zverejnená 25.5.2020

Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy správcovi č. 34/2020, zverejnená 28.5.2020

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 35/2020, zverejnená 29.5.2020

Zmluva o obstaraní predaja veci č. K-35/2020, zverejnená 8.6.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 36/2020, zverejnená 8.6.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR č. 37/2020, zverejnená 10.6.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR č. 38/2020, zverejnená 10.6.2020

Zmluva o výpožičke č. 39/2020, zverejnená 15.6.2020

Zmluva o spolupráci č. 40/2020, zverejnená 16.6.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 41/2020, zverejnená 22.6.2020

Zmluva o dielo č. 42/2020, zverejnená 22.6.2020

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sob.obradu  č. 43/2020 zverejnená 25.6.2020

Zmluva o person.a techn. zabezpečení plyn.chodu sob. obradu č. 44/2020, zverejnená 25.6.2020

Zmluva o person. a tech. zabezpeční plyn. chodu sob. obradu č. 45/2020, zverejnená 25.6.2020

Komisionárska zmluva č. K-36/2020, zverejnená 25.6.2020

Dohoda o spolupráci č. 46/2020, zverejnená 25.6.2020

Zmluva o dielo č. 47/2020, zverejnená 29.6.2020

Zmluva o person.a techn.zabezpečení plyn.chodu sob.obradu č. 48/2020, zverejnená 29.6.2020

Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby č. 49/2020, zverejnená 30.6.2020

Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby č. 50/2020, zverejnená 30.6.2020

Licenčná zmluva č. 51/2020, zverejnená 8.7.2020

Zmluva o spolupráci č. 52/2020, zverejnená 9.7.2020

Zmluva o zverení majetku do správy správcovi č. 53/2020, zverejnená 17.7.2020

Zmluva o dielo č. 54/2020, zverejnená 20.7.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. 55/2020, zverejnená 20.7.2020

Zmluva o dielo č. 56/2020, zverejnená 22.7.2020

Licenčná zmluva č. 57/2020, zverejnená 27.7.2020

Príkazná zmluva č. 58/2020, zverejnená 4.8.2020

Komisionárska zmluva č. K-37/2020, zverejnená 4.8.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 59/2020, zverejnená 5.8.2020

Zmluva o dobrovoľnej činnosti 60/2020, zverejnená 5.8.2020

Zmluva o dielo č. 61/2020, zverejnená 10.8.2020

Zmluva o spolupráci č. 62/2020, zverejnená 11.8.2020

Zmluva o spolupráci č. 63/2020, zverejnená 11.8.2020

Komisionárska zmluva č. K-38/2020, zverejnená 13.8.2020

Zmluva o person. a techn. zabezpečení sobášneho obradu v parku BH č. 64/2020, zverejnená 14.8.2020

Zmluva o spolupráci č. 65/2020, zverejnená 14.8.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 66/2020, zverejnená 24.8.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 67/2020, zverejnená 24.8.2020

Dohoda o použití reprografických materiálov č. 68/2020, zverejnená 26.8.2020

Zmluva o dielo č. 69/2020, zverejnená 26.8.2020

Zmluva o dielo č. 70/2020, zverejnená 26.8.2020

Zmluva o personál. a technickom zabezpečení sobášneho obradu v parku BH č. 72/2020, zverejnená 02.09.2020

Zmluva o person. a technickom zabezpečení sob.obradu v parku BH č. 73/2020, zverejnená 07.09.2020

Zmluva  o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe č. 74/2020 zverejnená 10.9.2020

Výpoveď Zmluvy o vzájomnej spolupráci č. 75/2020 zverejnená 10.9.2020

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 76/2020, zverejnená 16.9.2020

Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 77/2020 zverejnená 17.9.2020

Zmluva o výpožičke č. 78/2020, zverejnená 21.9.2020

Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. 79/2020 zverejnená 25.9.2020

Zmluvy o poskytovaní prakt. vyučovania č. 80/2020, zverejnená dňa 25.9.2020

Zmluva o dielo č. 81/2020,zverejnená 29.9.2020

Zmluva o dielo č. 82/2020, zverejnená 1.10.2020

Príkazna zmluva č. 83/2020, zverejnená 1.10.2020

Dohoda o pristúpení č. 84/2020, zverejnená 5.10.2020

Zmluva o dielo č. 85/2020, zverejnená 9.10.2020

Dodatok k zmluve o dielo č. 86/2020, zverejnená 9.10.2020

Licenčná zmluva č. 87/2020, zverejnená 12.10.2020

Licenčná zmluva č. 88/2020, zverejnená 12.10.2020

Zmluva č. 89/2020, zverejnená 15.10.2020

Zmluva č. 90/2020, zverejnená 20.10.2020

Dodatok k zmluve o nájme hnuteľnej veci č. 91/2020, zverejnená 21.10.2020

Zmluva o dielo č. 92/2020, zverejnené 26.10.2020

Zmluva o dielo č. 93/2020, zverejnená 28.10.2020

Zmluva o dielo č. 94/2020, zverejnená 28.10.2020

Licenčná zmluva č. 95/2020, zverejnená 28.10.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o personálnom a tech. zabezpečení č. 96/2020, zverejnená 29.10.2020

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti do správy č. 97/2020, zverejnená 30.10.2020

Licenčná zmluva č. 98/2020, zverejnená 3.11.2020

Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny č. 99/2020, zverejnená 11.11.2020

Dodatok o zmluve o dielo, č. 100/2020, zverejnená 11.11.2020

Zmluva o dielo č. 101/2020, zverejnená 16.11.2020

Zmluva o pripojení č. 102/2020, zverejnená 20.11.2020

Kúpna zmluva č. 103/2020, zverejnená 26.11.2020

Kúpna zmluva č. 104/2020, zverejnená 30.11.2020

Kúpna zmluva č. 105/2020, zverejnená 30.11.2020

Kúpna zmluva č. 106/2020, zverejnená 30.11.2020

Kúpna zmluva č. 107/2020, zverejnená 30.11.2020

Kúpna zmluva č. 108/2020, zverejnená 7.12.2020

Kúpna zmluva č. 109/2020, zverejnená 10.12.2020

Kúpna zmluva č. 110/2020, zverejnená 10.12.2020

Zmluva o dielo č. 111/2020, zverejnená 10.12.2020

Darovacia zmluva č. 112/2020, zverejnená 11.12.2020

Zmluva o dielo č. 113/2020, zverejnená 14.12.2020

Kúpna zmluva č. 114/2020, zverejnená 15.12.2020

Zmluva u udelení súhlasu na použitie fotografií zbierk. predmetov č. 115/2020, zverejnená 15.12.2020

Kúpna zmluva č. 116/2020, zverejnená 15.12.2020

Kúpna zmluva č. 117/2020, zverejnená 15.12.2020

Kúpna zmluva č. 118/2020, zverejnená 16.12.2020

Zmluva o dielo č. 119/2020, zverejnená 16.12.2020

Darovacia zmluva č. 120/2020, zverejnená 16.12.2020

Zmluva o dielo č. 121/2020, zverejnená 16.12.2020

Zmluva o výpožičke č. 122/2020, zverejnená 21.12.2020

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 123/2020, zverejnená 21.12.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 124/2020, zverejnená 4.1.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top