O múzeu dopravy


Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení Košicko-bohumínskej, Považskej a miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa v Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. V 80. rokoch minulého storočia sa mali stať majetkom Považského múzea i historické rušne, avšak napriek snahe zamestnancov múzea sa vtedajšie ČSD rozhodli inak. Následne sa rozvoj tejto oblasti utlmil. Navyše, priamo v Žiline chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre múzejnú expozíciu.

DSC_1073 – kópia

 

V roku 2009, počas 110. výročia trate Žilina – Rajec sa nám vnukla myšlienka vybudovať múzeum dopravy v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužívala, ale bola zrekonštruovaná. Od roku 2010 sme sa snažili hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať v roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie múzea, múzeum slúži verejnosti. V roku 2017 vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podoru umenia boli zrekonštruované ďalšie priestory v rámci budovy stanice, vďaka čomu bolo možné rozšíriť jestvujúcu expozíciu. Autormi expozície sú Peter Šimko a Patrik Lehotský.

Okrem expozičnej činnosti sa venujeme i výskumu najmä v oblasti cestnej dopravy, ktorú sa občas podarí pretaviť i do knižného diela. Každoročne sa spolupodieľame na príprave podujatia Rajecká Anča so zapojením historického motorového vlaku a ďalšej dopravnej techniky. 

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach je tak výsledkom spolupráce niekoľkých inštitúcií, firiem, občianskych združení a jednotlivcov, ktorí sú uvedení nižšie.  Zároveň však chceme vysloviť žiadosť o akúkoľvek ďalšiu podporu a posilu, radi uvítame kohokoľvek, kto svojím nadšením a prácou bude ochotný napomáhať vo výskume či prezentácii histórie dopravy na Slovensku.

DSC_1100 – kópia

Na budovanie Múzea dopravy a jeho publikačné a prezentačné aktivity prispeli od roku 2013 finančne, materiálne, prácou, dobrými radami alebo zapožičaním zbierok:

Žilinský samosprávny kraj – Považské múzeum v Žiline


ariel klub
Slovenský Ariel klub

Fond na podporu umenia

Spoločnosť Považskej dráhy Žilina

Logisped, s. r. o. Žilina

Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s.

Mesto Žilina

Ministerstvo kultúry SR

TALUX, s. r. o. Žilina

DEKTRADE pobočka Žilina 

JPV Trade Lietavská Lúčka

Lumír Kunc

Ing. Petr Hoffman

Jozef Remenec

Jozef Skotnický

Ondrej Jančík

Marián Ziman

… a ďalší nadšenci a zberatelia, ktorí nám darovali historické exponáty. 

Za propagáciu ďakujeme TIK Rajecká pohoda, Spa Aphrodite – kúpele Rajecké Teplice, Hotelu Skalka Rajecké Teplice, rekreačnému zariadeniu Paradise v Kunerade, penziónu Altan Rajecké Teplice, Mestu Rajecké Teplice.