Obsah prehliadky

V expozícii múzea dopravy, tematicky zameranej na stručný prehľad vývoja dopravy na Slovensku nájdete:

 

časť Staršie dejiny dopravy na Slovensku

Formou panelov, dobových obrazových diel, ale aj trojrozmerných exponátov oboznamuje o cestnej a vodnej doprave od najstarších čias po 20. storočie.

 

 

Železničná časť expozície

Zameraná je nielen na stručný prehľad vývoja železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a pomôckami v komerčnej službe – medzivojnovej (1918 – 1945) a „socialistickej“. Tejto časti dominuje koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytávajúce v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia a ukážka práce údržby trate s traťmajstrovskou drezinou.

 

 

Cestná doprava v 20. storočí a expozícia motocyklov

Okrem všeobecného rámca vývoja automobilizu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy (MHD, autobusová doprava), návštevník nájde v tejto časti dve miestnosti s historickými motocyklami. V prvej z nich sa nachádzajú motocykle značky Ariel, ktoré svojimi vlastnosťami a vzhľadom zaujali autorov natoľko, že im venujú veľkú časť svojej renovátorskej práce a zberateľskej vášne. Pre porovnanie sú v ďalšej miestnosti vystavené československé motocykle vrátane najstarších motocyklov Jawa, prvého typu motocykla z Považských strojární Manet 90 a unikátom sú aj slovenské motocykle Penta, vyrábané po roku 1990 v Kysuckom Novom Meste.