Považské múzeum v Žiline je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Plní funkciu krajského múzea, je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť drotárstva a dopravy a regionálnym múzeom. V oblasti regionalistiky s pôsobnosťou pre okresy Žilina a Bytča sa zaoberá vednými oblasťami história, archeológia, etnológia, umenie, numizmatika, zoológia, botanika a geológia. V súčasnosti spravuje takmer 153 000 kusov zbierkových predmetov.

Zbierkové predmety múzeum prezentuje v expozíciách a na výstavách. Expozície sa nachádzajú na hrade Strečno (Odkrytá minulosť, Kaplnka – Žofia Bosniaková, stredoveká dedina v podhradí – Paseka), v Čičmanoch – Objekty ľudovej architektúry Čičmany (Radenov dom – Čičmany, Čičmany, chimárna dedina, Dom č. 42 – Ľudové obydlie), v Terchovej (Expozícia Jánošík a Terchová) a v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. Stála expozícia drotárstva je od leta 2016 po čiastočnej rekonštrukcii Budatínskeho hradu inštalovaná v treťom nadzemnom podlaží. Od roku 2014 je verejnosti sprístupnená expozícia histórie hradu, Žiliny, histórie hodín v zrekonštruovanej veži Budatínskeho hradu. V Sobášnom paláci v Bytči sú okrem prehliadky objektu ponúkané stále panelové výstavy Sobášny palác – stredoeurópsky klenot a Pamiatky UNESCO na Slovensku, ale aj stála expozícia Uhorský palatín Juraj Turzo – renesančný človek.

Múzeum pripravuje niekoľko desiatok kultúrno-výchovných podujatí ročne. Medzi najvýznamnejšie patria napríklad Stretnutie drotárskych majstrov, Hradné hry Žofie Bosniakovej, Nostalgická jazda Rajeckou Ančou (jazdy historickými vlakmi), Budatínsky rínok, nočné prehliadky hradu Strečno, Strečnianske hradné slávnosti a ďalšie. V edičnej oblasti múzeum pravidelne vydáva každé dva roky Vlastivedný zborník Považia. Vychádzajú publikácie v edíciách Malá knižnica drotára, História dopravy, Fontés (katalóg zbierkového fondu múzea), séria katalógov Premeny drôtu a iné. Najnovším prírastkom v edícii múzea je monografia Budatínsky hrad. Múzeum disponuje odbornou knižnicou v areáli Budatínskeho hradu.