Pracovníci

meno
funkcia
kontakt
Mgr. Michal Jurecký
riaditeľ na základe poverenia
+421 917 598 900

Oddelenie odborných činností

Úsek prírodovedecký
Ing. Květa Kickovázástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia odborných činností, botanička
+421 41 500 1510
RNDr. Ladislav Hlôška, PhD.

 zoológ
Profesijný životopis_Hlôška Projekty_Hlôška publikácie_Hlôška Výstavy_Hlôška

+421 904 624 927
Mgr. Adriana Bárdyováetnologička
+421 41 500 1510
Úsek histórie
Mgr. Michal Jurecký
historik
jurecky@pmza.sk
+421 41 500 1510
Mgr. Peter Šimko, PhD.
historik – doprava
+421 905 602 582
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
geologička, archeologička
slana@pmza.sk
+421 41 5697 400
Mgr. Martina Bernátová
historička
+421 41 500 1510
Mgr. Zuzana Staneková
archeologička
+421 41 5697 400
+421 910 793 285
Mgr. Dominika Tomášová
historička
+421 41 500 1510
Janka Sakalová
knihovníčka
+421 41 500 1510
Úsek drotárstva
Mgr. Katarína Hallonová
historička drotárstva
+421 918 737 656
Mgr. Katarína Kendrová
etnologička – drotárstvo
+421 41 500 1510
Mgr. Janka Adamusová
dokumentátorka, správkyňa
depozitára
+421 41 500 1510
Bc. Filip Šimek
konzervátor drôtu
+421 41 500 1510
Úsek ochrany a dokumentácie zbierok
Mgr. Emília Andelová Cigániková
dokumentátorka
+ 421 41 500 1510
Mgr. Martina Starinská
konzervátorka – drevo
+421 41 500 1510
Michael Daskalakis
konzervátor keramiky
 +421 41 5697 400
Ľudmila Hrušková
konzervátorka
+421 41 500 1510
Margita Lehotská
dokumentátorka
+421 41 500 1510
Fedor Sedilek
preparátor
+421 41 500 1510
Viera Súkeniková
konzervátorka – textil
+421 41 500 1510
Anna Kucharčíková
fotografka
+421 41 500 1510

Oddelenie práce s verejnosťou

Mgr. Petra Kubiková

kultúrna manažérka, poverená vedúca oddelenia

kubikova@pmza.sk
+421 917 868 538
Mgr. Michaela Koláriková
marketingová pracovníčka
+421 917 868 538
Eva Brezániová
výtvarníčka
+421 41 500 1510
Lektorský úsek
Mgr. Katarína Maršalová
lektorka, vedúca úseku
 
Elena Barteková
pokladníčka
 
Renáta Paučinová
pokladníčka
 
Lucia Milová
lektorka
 
Ing. Martina Fáberová
lektorka
 
Vladimíra Horvátová
lektorka a pokladníčka
Mgr. Katarína Mičietová
lektorka
sobasnypalac@pmza.sk
Ing. Katarína Kyselová
lektorka a pokladníčka
Alexandra Štaffenová
lektorka a pokladníčka
Bc. Lenka Zábojníková
lektorka 
 
Paulína Jančová
lektorka a pokladníčka
 

Oddelenie ekonomické

Ing. Adriana Rybárová
vedúca oddelenia, ekonómka
+421 41 500 1510
Ing. Erika Beňová
personalistka,
mzdová účtovníčka
+421 41 500 1510
Marta Moravčíková
správkyňa majetku
+421 41 500 1510
Bc. Ľubica Kadlečíková
účtovníčka
+421 41 500 1510
Lenka Rosincová
hlavná pokladníčka, skladníčka
+421 41 500 1510

Oddelenie hospodársko-správne

Ing. Artúr Grác
vedúci oddelenia,
správca objektov
+421 41 500 1510
Ing. Ján Bukovčan
správca Budatínskeho hradu
+421 41 500 1510
Ing. Katarína Repáňová
správkyňa hradu Strečno
+421 41 5697400
Mgr. Katarína Mičietová
správkyňa Sobášneho paláca v Bytči
sobasnypalac@pmza.sk
+421 917 598 905
Alena Mikulcová
asistentka
+421 41 500 1510
Pavol Chabada, DiS.
správca historického parku
 
Dušan Kosec
vodič, výstavný technik
 
Ivan Janči
záhradník
 
Radek Janouš
údržbár
 
Milada Jurášková
upratovačka
 
Jolana Spodniaková
upratovačka
 
Elena Popluhárová
upratovačka
 
Ján Krivko
údržbár
 
Monika Palubjaková
upratovačka