apr 1, 2010

Zbierkový fond sekcie botanika

Jednou zo sekcií, zastúpených v Považskom múzeu v Žiline je sekcia botaniky. Jej činnosť sa datuje od roku 1969. Od tohto obdobia sa akvizičnou činnosťou systematicky buduje zbierkový fond...