apr 1, 2010

Palatín Juraj Turzo a Žilinská synoda

Koncom marca (od 28. do 30. marca) roku 1610 sa konala v Žiline synoda Evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorej 400. výročie si práve pripomíname. Zásluhu na jej zvolaní mal Juraj Turzo, predst...