máj 11, 2010

Čoskoro sa prebudia zo zimného spánku

  S postupne sa predlžujúcou dĺžkou svetelnej časti dňa (tzv. fotoperiódy) a zvyšujúcimi sa dennými a nočnými teplotami nastupuje v okolitej prírode obdobie pučania, klíčenia,...