Ponúkame nasledovné tematické výstavy pre ostatné múzeá, školy, výchovno-vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, pre mestá a obce:

  • Revolučné udalosti rokov 1848 – 1849 v Žiline – panelová výstava, udalosti revolučných rokov v regióne. K dispozícií po celý rok.
  • Pamiatky Žilinského kraja – zaujímavé turistické ciele regiónu, panelová výstava. K dispozícii po celý rok.
  • Cesta okolo Strečna nebezpečná – panelová výstava zameraná na súčasný stav dopravnej nehodovosti na ceste okolo Strečna, ktorá približuje pohľad na lokalitu aj z hľadiska geologického a historického. K dispozícii po celý rok.
  • Budatínsky park a jeho zaujímavosti (náučný chodník) – panelová výstava. K dispozícii po celý rok.
  • Jedy v prírode – panelová výstava. K dispozícii po celý rok.
  • 800 rokov od prvej písomnej zmienky o zemi Žiliňany – panelová výstava o dejinách mesta Žilina.
  • Z baroka – panelová výstava, prehľad barokových pamiatok v Žiline.

– bližšie informácie: muzeum@pmza.sk