Riaditeľ

Mgr. Michal Jurecký

Oddelenie odborných činností

Úsek spoločenskovedný a prírodovedný
Ing. Květa Kicková
Mgr. Peter Šimko, PhD.
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
Mgr. Zuzana Staneková
Janka Sakalová
Úsek drotárstva
Mgr. Katarína Hallonová
Mgr. Katarína Kendrová
Mgr. Jana Adamusová
Bc. Filip Šimek
Úsek dokumentácie a ochrany zbierok
Margita Lehotská
Mgr. Martina Starinská
Michael Daskalakis
Ľudmila Hrušková
Fedor Sedilek
Viera Súkeniková

Oddelenie práce s verejnosťou

Mgr. Petra Kubiková
Mgr. Michaela Koláriková
Mgr. Silvia Benková
Eva Brezániová

Oddelenie ekonomické

Ing. Adriana Rybárová
Ing. Erika Beňová
Marta Moravčíková
Lenka Rosincová

Oddelenie hospodársko-správne

Ing. Artúr Grác
Ing. Ján Bukovčan
Ing. Katarína Repáňová
Mgr. Katarína Mičietová
Alena Mikulcová