Riaditeľ

Mgr. Michal Jurecký


Oddelenie odborných činností


Úsek spoločenskovedný a prírodovedný

Ing. Květa Kicková
Mgr. Peter Šimko, PhD.
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
Mgr. Zuzana Staneková
Janka Sakalová

Úsek drotárstva

Mgr. Katarína Hallonová
Mgr. Katarína Kendrová
Mgr. Jana Adamusová
Bc. Filip Šimek

Úsek dokumentácie a ochrany zbierok

Margita Lehotská
Mgr. Martina Starinská
Michael Daskalakis
Ľudmila Hrušková
Fedor Sedilek
Viera Súkeniková


Oddelenie práce s verejnosťou

Mgr. Petra Kubiková
Mgr. Michaela Koláriková
Mgr. Silvia Benková
Eva Brezániová


Oddelenie ekonomické

Ing. Adriana Rybárová
Ing. Erika Beňová
Marta Moravčíková
Lenka Rosincová


Oddelenie hospodársko-správne

Ing. Artúr Grác
Ing. Ján Bukovčan
Ing. Katarína Repáňová
Mgr. Katarína Mičietová
Alena Mikulcová