Považské múzeum ponúka prednášky pre základné a stredné školy, gymnáziá a vysoké školy, ako aj záujemcom o danú problematiku z radov širokej laickej verejnosti. Štandardná dĺžka prednášky je cca 1,5 hod. (2 vyučovacie hod. po 45 min.), po individuálnej konzultácii možno upraviť ich dĺžku, obsah, náročnosť i formu podľa požiadaviek cieľovej skupiny. Prednášky sa konajú u objednávateľa na základe jeho objednávky.

Cenník: Cena prednášky: 1 € za 45 minút na osobu.

Kontakt: 041/500 15 11, kubikova@pmza.sk.

Ponuka pre MŠ a ZŠ – VERZIA PRE TLAČ

Ponuka tém odborných prednášok:

Archeológia:

 • Praveké osídlenie severozápadného Slovenska
 • Doba bronzová: každodenný život a pohrebný rítus
 • Doba železná a rímska na Hornom Považí (Kelti a púchovská kultúra)
 • Slovania na severozápadnom Slovensku
 • Každodenný život a pohrebný rítus vo včasnom stredoveku
 • Materiálna kultúra včasného stredoveku
 • Archeologické pamiatky Žiliny a okolia (stredovek)

 Botanika:

 • História Budatínskeho parku
 • Herbár Považského múzea
 • Invázne rastliny
 • Flóra NP Malá Fatra
 • Chránené územia okolia Žiliny
 • Chránené stromy okresu Žilina
 • Život na lúke

Zoológia:

 • Ekológia a etológia vtákov a cicavcov
 • Čo nám prezrádzajú kosti divo žijúcich zvierat
 • Poznávanie vtákov podľa spevu
 • Drobné zemné cicavce – v globálne meniacom sa podnebí
 • Sonda do súkromia jazveca lesného – rok s jazvečou rodinkou (prednáška doplnená originálnou audiovizuálnou projekciou)
 • Zimní spáči – bionómia plchovitých hlodavcov a zmeny spôsobené  globálnym otepľovaním a ľudskou činnosťou

História:

 • Šľachta v 20. storočí – Gejza Čáki
 • Žilina v období 1. a 2. svetovej vojny
 • Mestská správa v Žiline do konca novoveku
 • Dejiny hradu Strečno

História dopravy:

 • O doprave nielen na kolesách (exkurz do svetových dejín dopravy)
 • Dejiny slovenských železníc v dobe pary
 • Dejiny dopravy v žilinskom regióne
 • Staré autobusy ( z minulosti verejnej autobusovej dopravy na Slovensku)

 Etnológia:

 • Rodinné obyčaje – Zvyky pri narodení, Tradičná svadba v našom regióne, Pohrebné rituály
 • Výročné obyčaje – Vianočné tradície, Fašiangy a Morena, Veľká noc
 • Ľudové staviteľstvo – tradičné bývanie v drevenici a zariadenie interiéru
 • Ľudová strava – spôsob stravovania, tradičné jedlá a recepty našich predkov
 • Ľudový odev – spôsob odievania v minulosti, pracovný a sviatočný odev, výšivka
 • Ľudové hudobné nástroje – typológia, systematika a spôsob výroby
 • Jánošík v histórii a v ľudovej kultúre – život a zbojníčenie J. Jánošíka

 Drotárstvo:

 • História jedného takmer zabudnutého remesla ( rozprávanie o dejinách drotárstva)
 • Materiálne prejavy drotárskeho remesla a staré techniky ručného spracovania drôtu
 • Genéza plastiky drôtu
 • Rozvoj, stav a smerovanie tradičného spracovania drôtu na Slovensku v súčasnosti
 • Život drotárov doma a vo svete a drotárske zvykoslovie
 • Rodinné a výročné zvyky v drotárskych obciach
 • Výtvarné diela z drôtu ( drôtené sochy, plastiky, obrazy)
 • Šperky a odevné doplnky z drôtu
 • Postava drotára v slovenskom výtvarnom umení
 • Život a dielo výtvarných umelcov svojim pôsobením zviazaných so Žilinou a okolím
 • Každodenný život drotárov doma a vo svete
 • Drotárske obyčaje
 • Ľudová kultúra v drotárskej obci Veľké Rovné (kalendárne a rodinné obyčaje, liečiteľstvo, strava, odev, architektúra)