Vlastivedný zborník Považia XXX

4,00 

Dostupné na objednávku

Katalógové číslo: 0912 Kategórií:

Jubilejné 30. vydanie Vlastivedného zborníka Považia obsahuje predovšetkým príspevky z odbornej konferencie ŽILINA 1321 – 2021, ktorá sa konala v Žiline 17. júna 2021 pri príležitosti 700. výročia udelenia mestských výsad.

 

Obsah

ŠTÚDIE

Vladimír Rábik: Okolnosti vydania privilégia kráľa Karola Róberta pre Žilinu v roku 1321

Drahomír Velička: Neznáma stredoveká listina pre dedičného richtára v Zádubní

Samuel Španihel – Barbara Zajacová: Nové poznatky k problematike opevnenia Žiliny – výskum na Ulici Romualda Zaymusa v roku 2019

Zuzana Lopatková – Renáta Harvánková: Žilina vo svetle daňových súpisov obyvateľstva z rokov 1715 a 1720

Miloš Dudáš: Žilinská fara a okolnosti jej zániku

Kristína Zvedelová – Vladimír Majtan: Architektonicko-historický výskum žilinskej katedrály s dôrazom na najnovšie nálezy z roku 2020

Andrea Slaná – Silvia Bodoriková – Michaela Dörnhöferová – Peter Krušinský – Dagmar Gajanová – Štefánia Pavlíková: Objav krypty v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline (prvá etapa výskumu)

Tomáš Janura – Kristína Zvedelová: Kaplnka Panny Márie Loretánskej na Starom cintoríne v Žiline

Martina Bernátová: Majitelia domov na Rínku v 17. storočí; príspevok k metóde výskumu v historickej časti Žiliny

Marek Machýl: Jezuitské školské hry v Žiline v 18. storočí

Tomáš Adamčík: Žilinská rodina Geromettovcov

Michal Budaj: Tvorba židovských architektov v Žiline

Jana Stráska: Úloha Vojtecha Tvrdého v riešení tzv. židovskej otázky v rokoch 1938 – 1945 s akcentom na jeho postoje k židovskému obyvateľstvu v prostredí Žiliny

Dominika Hlobíková: Návštevy prezidenta Jozefa Tisa v Žiline

 

POLEMIKY

Adam Buchta: Prvý žilinský dedičný richtár Pezold

 

MISCELLANEA

Jozef Moravčík: Význam prof. Richarda Marsinu, DrSc.  pre históriu Žiliny

Peter Šimko: Vlastivedný zborník Považia jubiluje svojím tridsiatym pokračovaním

Hmotnosť 0,810 kg
Scroll to Top