|
|
Knižnica

Knižnica

Knižnica PMZA_3

Súčasťou Považského múzea v Žiline je špeciálna odborná knižnica s bohatým fondom takmer 12 600 knižničných jednotiek, z toho je 346 starých tlačí do r. 1918. Fond tvorí literatúra spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná, s množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu z domácej aj zahraničnej produkcie.

 

Otváracie hodiny pre verejnosť

pondelok: 8.00 – 13.00 h 
streda: 8.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h 
piatok: 8.00 – 13.00 h

Odborná knižnica bude v čase od 27. 6. do 4. 7. 2018 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailových adries:

kniznica@pmza.sk alebo sakalova@pmza.sk

 

>Online katalóg knižnice<

 

 Cenník služieb

Poplatok za používanie knižnice
  • ročná registrácia pre dospelých: 3,50 € 
  • ročná registrácia pre študentov a dôchodcov: 2,00 € 
  • zdravotne ťažko postihnutí: bezplatne 
  • poplatok za vystavenie duplikátu preukazu – prvého: 2,00 € 
  • poplatok za vystavenie duplikátu preukazu – každého ďalšieho: 3,50 € 
  • jednodňová registrácia: 1,00 € .
 
Poplatky za reprografické služby
Jednostranné čierno-biele kópie
  • Formát A4: jednolisty: 0,07 €; z viazanej predlohy: 0,10 €
  • Formát A3: jednolisty: 0,14 €;  z viazanej predlohy: 0,20 €
 
Obojstranné čierno-biele kópie
  • Formát A4: jednolisty: 0,14 €; z viazanej predlohy: 0,20 €
  • Formát A3: jednolisty: 0,25 €; z viazanej predlohy: 0,30 €

 

Pomôcky pre návštevníkov (indexy, katalógy):

>Periodiká vo fonde
>Vlastivedný zborník Považia – Indexy článkov<

Vlastivedné  zborníky Považia – Full texty: