Zámer a podmienky priameho nájmu spevnenej časti pozemku na umiestnenie nápojového automatu v areáli hradu Strečno:

 

 

 

 

 

 

Zámer a podmienky priameho nájmu časti pozemku na umiestnenie pojazdného stánku s rýchlym občerstvením/bufetu:

 

 

 

 

 

 

Zámer a podmienky priameho nájmu spevnenej časti pozemku na umiestnenie nápojového automatu v priestore vstupu do areálu hradu Budatín: