Zmluvy 2018

 

 

 

Údaje o zmluvách 2018

 

Zmluva o spolupráci č. 1/2018, zverejnená 8.1.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.2/2018, zverejnená 10.1.2018

Dodatok č.7 (k servisnej zmluve č.09 117-S001) č. 4/2018, zverejnený 12.1.2018

Zmluva o službách v rámci internetového servera Múzeum.SK č. 3/2018, zverejnená 15.1.2018

Kúpna zmluva č. 5/2018, zverejnená 15.1.2018

Kúpna zmluva  č. 6/2018, zverejnená 15.1.2018

Darovacia zmluva č. 7/2018, zverejnená 18.1.2018

Zmluva o zapožičaní predmetov č. 9/2018, zverejnená 24.1.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 10/2018, zverejnená 24.1.2018

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého

chodu sobášneho obradu č. 11/2018, zverejnená 29.1.2018

Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého

chodu sobášneho obradu č. 12/2018, zverejnená 1.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 14/2018, zverejnená 7.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 15/2018, zverejnená 7.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 16/2018, zverejnená 7.2.2018

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi č. 17/2018, zverejnená 7.2.2018

Dodatok č. 18/2018  k Zmluve o výpožičke zbier. predmetov, zverejnený 7.2.2018 
Dodatok č. 19/2018  k Zmluve o výpožičke zbier. predmetov, zverejnený 12.2.2018 

Komisionárska zmluva č. K-1/2018, zverejnená 12.2.2018

Zmluva o spolupráci č. 20/2018, zverejnená 14.2.2018

Zmluva o spolupráci č. 21/2018, zverejnená 14.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-2/2018, zverejnená 15.2.2018

Zmluva o obstaraní predaja veci č. ZOPV 3/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-4/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-5/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-6/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-7/2018, zverejnená 15.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-8/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-9/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-10/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-11/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-12/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-13/2018, zverejnená 19.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-14/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-15/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-16/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-17/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-18/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-19/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-20/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-21/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-22/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-23/2018, zverejnená 21.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-24/2018, zverejnená 21.2.2018

Zmluva o obstaraní predaja veci č. ZOPV-25/2018, zverejnená 22.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-26/2018, zverejnená 22.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-27/2018, zverejnená 22.2.2018

Dohoda o dodávke elektrickej energie č. 22/2018, zverejnená 26.2.2018

Dohoda o dodávke vody č. 23/2018, zverejnená 26.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-28/2018, zverejnená 26.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-29/2018, zverejnená 26.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-30/2018, zverejnená 26.2.2018

Dodatok k Zmluve o výpožičke ZP, č. 24/2018, zverejnená 27.2.2018 

Zmluva o person. a technic. zabezp. plynulého chodu sobášneho obradu č. 25/2018, zverejnená 27.2.2018

Komisionárska zmluva č. K-31/2018, zverejnená 27.2.2018

Zmluva o persom. a technic. zabezp. plynulého shodu sobášneho obradu č. 26/2018, zverejnená 28.2.2018

Zmluva o spolupráci č. 27/2018, zverejnená 5.3.2018

Darovacia zmluva č. 28/2018, zverejnená 7.3.2018

Kúpna zmluva č. 29/20108, zverejnená 7.3.2018

Zmluva o person. a tech. zabezp. plynulého chodu sobášneho aktu č. 30/2018, zverejnená 8.3.2018

Zmluva o spolupráci č. 31/2018, zverejnená 8.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-31/2018, zverejnená 8.3.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 32/2018, zverejnená 9.3.2018

Zmluva o spolupráci č. 33/2018, zverejnená 13.3.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 34/2018, zverejnená 13.3.2018

Zmluva o obstaraní predaja veci č. ZOPV-33/2018, zverejnená 13.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-34/2018, zverejnená 13.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-35/2018, zverejnená 15.3.2018

Komisionárska zmluva č. K-36/2018, zverejnená 15.3.2018 

Kúpna zmluva č. 35/2018, zverejnená 15.3.2018

Zmluva o dielo č. 36/2018, zverejnená 16.3.2018

Zmluva o spolupráci č. 37/2018, zverejnená 16.3.2018

Dohoda o skončení Zmluvy o právnej pomoci č. 38/2018, zverejnená 21.3.2018

Licenčná zmluva č. 39/2018, zverejnená 22.3.2018

Darovacia zmluva č. 41/2018, zverejnená 26.3.2018

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 43/2018, zverejnená 3.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 42/2018, zverejnená 4.4.2018

Kúpna zmluva č. 46/2018, zverejnená 5.4.2018

Kúpna zmluva č. 47/2018, zverejnená 9.4.2018

Zmluva o person. a technic. zabezpeč. plynul. chodu sobáš. obradu č. 51/2018, zver. 12.4.2018

Dodatok č. 52 k Zmluve o zverení majetok do správy, zverejnený 11.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 48/2018, zverejnená 11.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 49/2018, zverejnená 13.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 50/2018, zverejnená 13.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 53/2018, zverejnená 13.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 54/2018, zverejnená 13.4.2018

Kúpna zmluva č. 55/2018, zverejnená 19.4.2018

Zmluva o spolupráci č. 56/2018, zverejnená 19.4.2018