Budatínsky hrad

Budatínsky hrad sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Pamiatka s najstaršími zachovanými časťami zo 14. storočia je však písomne doložená už v 13. storočí.

Obkolesená je historickým parkom. Budova hradu je využívaná ako múzeum. V priľahlej hospodárskej budove z 18. storočia sa nachádza Drotársky pavilón. Ďalšie stavby v areáli slúžia ako administratíva Považského múzea. Po príchode do areálu máte možnosť v čase otváracích hodín bezplatne navštíviť park a kaplnku. V budove hradu si po zakúpení vstupeniek pozriete hradné expozície.

Čo uvidíte

Hradné expozície

Budatínsky hrad, po rekonštrukcii sprístupnený od 31. 7. 2016, ponúka prehliadku 2. a 3. nadzemného podlažia a veže.

Na 3. nadzemnom podlaží sú inštalované expozície Dejiny Žiliny a Dobový interiér. V prvej z nich nájdete zbierkové predmety viažuce sa k dejinám Žiliny, zaujímavou je iste zbierka katovských mečov. Približujeme aj predmety patriace remeselníkom, ktorí zakladali na území Žiliny cechovú výrobu a vytvárali prvé cechové spoločenstvá. V rámci druhej expozície je okrem iného prístupná Čákiho jedáleň s dobovým nábytkom. Nábytok vystavený v expozíciách hradu pochádza z 18. až 20. storočia. Loveckú miestnosť zdobia poľovné trofeje.

Veža Budatínskeho hradu, otvorená po rekonštrukcii od 13. 7. 2014, skrýva mnoho zaujímavostí a historických skutočností. Na jednotlivých podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu, expozícia historických máp, obrazáreň, expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na mesto Žilina a okolie.

V októbri 2019 boli otvorené priestory 2. nadzemného podlažia, kde sa nachádza archeologická expozícia Pred hradbami, za hradbami. Je venovaná opevneniam a ich vývoju od praveku po neskorý stredovek. Súčasťou expozície sú trojrozmerné modely Budatínskeho hradu v rôznych obdobiach, rekonštrukcie dobových kostýmov aj najvzácnejšie exponáty z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky.

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla

Stála expozícia o histórii jedinečného slovenského fenoménu sa od roku 2019 nachádza v priestoroch Drotárskeho pavilónu. Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobových dokumentov, fotografií a výtvarných prác z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete. V decembri 2019 bol prvok drotárstvo – remeslo a umenie zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Kaplnka

Kaplnka Budatínskeho hradu, ktorá pochádza z polovice 18. storočia a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, je remeselne krásne zreštaurovaná. Najvzácnejšou umeleckou a historickou pamiatkou v nej je iluzívna oltárna architektúra, v ktorej je umiestnený oltárny obraz nepoškvrneného počatia Panny Márie, pochádzajúci od významného maliara K. J. Aigena. Žilinský samosprávny kraj zrealizoval  obnovu hradnej kaplnky Budatínskeho hradu s podporou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu s mottom: otvárame pre Vás Budatínsky hrad a zachránime srdce Budatínskeho hradu – kaplnku. Vďaka Finančnému mechanizmu EHP a NFM vznikol v Žiline nový priestor pre ľudí.

Budatínsky park

Bezplatne prístupný historický anglický park ponúka možnosť príjemnej prechádzky. História parku je spracovaná na informačných paneloch. V parku je možné v lete piknikovať a venovať sa vybraným športovým hrám. Park má rozlohu 4,7 ha.

Otváracie hodiny

Budatínsky park

Pondelok6.00 – 22.00
Utorok6.00 – 22.00
Streda6.00 – 22.00
Štvrtok6.00 – 22.00
Piatok6.00 – 22.00
Sobota6.00 – 22.00
Nedeľa6.00 – 22.00

Hradné expozície

Pondelokzatvorené
Utorok9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Streda9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Štvrtok9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Piatok9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Sobota9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Nedeľa9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

Drotárska výstava

Pondelokzatvorené
Utorok9.00 – 11.30 
12.30 – 16.00
Streda9.00 – 11.30 
12.30 – 16.00
Štvrtok9.00 – 11.30 
12.30 – 16.00
Piatok9.00 – 11.30 
12.30 – 16.00
Sobota9.00 – 11.30 
12.30 – 16.00
Nedeľa9.00 – 11.30 
12.30 – 16.00

Kaplnka

Pondelokzatvorené
Utorok9.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Streda9.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Štvrtok9.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Piatok9.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Sobota9.00 – 12.00
12.30 – 16.30
Nedeľa9.00 – 12.00
12.30 – 16.30

Vstupné

Park a kaplnka

bezplatné

Hradný okruh

Základné8 €/ os. 
Zľavnené4 €/ os.dieťa od 7 do 15 rokov, študent, držiteľ preukazu ISIC, EURO 26, ITIC, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán
Rodinné20 €2 dospelí a 1 dieťa od 7 do 15 rokov, ostatné deti zadarmo
Regionálna zľava0,50 €/ os.skupinový zájazd materskej školy z okresu Žilina

Drotárska výstava

Základné3 €/ os. 
Zľavnené1,50 € /os.dieťa od 7 do 15 rokov, študent, držiteľ preukazu ISIC, EURO 26, ITIC, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán
Rodinné7,50 €2 dospelí a 1 dieťa od 7 do 15 rokov, ostatné deti zadarmo
Regionálna zľava0,50 €/ os.skupinový zájazd materskej školy z okresu Žilina

Ďalšie zľavy a príplatky

Bezplatnedeti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
Pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb1 osoba zadarmo 
Pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb2 osoby zadarmo 
Výklad v cudzom jazykupríplatok 15 €/ skupinavýklad musí byť objednaný minimálne 48 hodín vopred
Vstupné mimo otváracích hodínpríplatok 100 %vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb
Svadobné fotenie v interiéri100 €Po dohode – 0907 108 659. V prípade, že účastníci objednaného fotografovania meškajú viac ako 15 minút, vstup v rezervovanom termíne nebude umožnený.

Iné zľavy neuznávame. Zľavy nie je možné kombinovať.

Neprehliadnite

  • Vstupenky sa predávajú v Budatínskom hrade. V pokladni je možné platiť kartou.
  • Vstup do hradu je z južnej terasy, od rieky Váh.
  • Prehliadka prebieha individuálne a trvá cca 1 hodinu.
  • Návštevníci sú povinní riadiť sa Návštevným poriadkom.
  • Do hradu nie je možné vstúpiť so psom a inými zvieratami.
  • Väčším skupinám odporúčame objednať sa vopred.
  • Vyhliadka nie je v prístupná pre verejnosť počas zimnej sezóny (november – apríl), v letnej sezóne v prípade nevhodných poveternostných podmienok.
  • Toalety pre verejnosť sa nenachádzajú priamo v hrade.
  • Vstup do Drotárskeho pavilónu len v sprievode lektora. Jednotlivé vstupy: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

Považské múzeum nie je povinné sprístupniť svoje expozície každú prvú stredu v mesiaci návštevníkom zadarmo, pretože zriaďovateľom Považského múzea je Žilinský samosprávny kraj a nie Ministerstvo kultúry SR.

Boli ste tu už? Ako sa vám páčilo?

História Budatínskeho hradu

Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Najstarší stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. polovici 13. storočia. Prvá písomná zmienka, ktorá ho spomína ako castrum Budetyn pochádza z roku 1321, kedy zomrel jeho majiteľ Matúš Čák Trenčiansky. Vybudovaný bol v močaristom teréne na nízkom skalnom brale, ktorého plochu rozšírili umelým hlinitým násypom. Najstarší hrad pozostával z valcovitej veže so vstupom z prízemia a ďalších stavieb z dreva a hliny, ktorých polohu však archeologický výskum neodhalil. Hrad bol obohnaný hradbou a vodnou priekopou na vonkajšej strane opevnenia. Hradba sa však v dôsledku zlého založenia do umelého násypu asi v 2. polovici 15. storočia zrútila. V 2. polovici 15., respektíve začiatkom 16. storočia, keď sa hrad dostal do rúk Suňogovcov, prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V tom čase bola vybudovaná nová hradba a nová vodná priekopa, ktoré obkolesovali oveľa väčší hradný komplex. Opevnenie prebiehalo pod neskorším barokovým palácom s kaplnkou, pod ktorou sa hradba zalamovala a kde sa zároveň nachádzal bastión. Na juhu hradobný múr vytvoril základ pre neskoršiu južnú terasu. Do takto opevneného priestoru pribudli nové murované objekty, ktoré boli súčasťou tzv. horného hradu. Hradba samotná bola z vnútornej strany obstavaná rozsiahlou budovou, ktorá tvorila dolný hrad.

Historický pohľad na Budatínsky hrad s dnes už zrúteným barokovo-klasicistickým palácom

K ďalším prestavbám došlo opäť za Suňogovcov na prelome 17. a 18. storočia. Prestavby sa dotkli najmä tzv. dolného hradu. Hradba stratila svoju funkciu a preto ju rozobrali. Renesančné budovy boli nahradené novými priestormi. Hrad tak v dôsledku zmeny jeho hlavnej, obrannej funkcie na hospodársku nadobudol vzhľad zámku s barokovými prvkami. Zrejme najzávažnejšie boli prestavby v 19. a 20. storočí za posledných majiteľov – Čákiovcov. Pri požiari v roku 1849 bola poškodená najmä južná a západná časť barokového paláca, ktoré následne rozobrali. Fasády zámku získali taktiež nový vzhľad, podobne ako aj samotné jadro stredovekého hradu. Stavebnou sutinou a odpadom, ktorý vznikol pri týchto nešetrných prestavbách bolo zasypané celé prízemie veže. Čákiovci Budatín vlastnili až do roku 1945. Od roku 1956 sa jeho priestory stali súčasťou Považského múzea. Archeologický výskum v rokoch 2006 a 2007 v exteriéroch aj interiéroch hradu priniesol mnoho zaujímavých zistení, ktoré sú zakomponované v predchádzajúcom texte.

Park v areáli je miesto kontaktu geologických období, veľkých tektonických štruktúr a dynamických procesov neustále formujúcich krajinu. Na sútoku riek Váh a Kysuca, priamo nad parkom sa dvíhajú horské chrbáty Javorníkov a Kysuckej vrchoviny. Váh ako i Kysuca nesú úrodné kaly i jalové kamenie zo všetkých horstiev, ktorými pretekajú. Ich tisícročná púť touto krajinou je zaznamenaná v mohutných riečnych terasách Žilinskej kotliny. Ich stopy sa každoročne črtajú v strhaných brehoch starého riečneho ostrova – Chlmeckej hôrky nad parkom. Zvrásnené a poprevracané druhohorné sedimenty bradlového pásma Javorníkov i Kysuckej vrchoviny tu padajú pod hladinu oboch riek. Tam pomaly miznú alebo sú prekrývané mladými štvrtohornými riečnymi sedimentmi. Prítomnosť týchto vodných tokov formovala aj reliéf Žilinskej kotliny, budovanej prevažne treťohornými usadeninami pieskovcov a ílovcov.

Park bol pravdepodobne založený v polovici 19. storočia v prírodno – krajinárskom anglickom slohu. Bola preň typická jednoduchosť, lúčky ohraničené skupinami stromov bez väčších architektonických úprav. Parkové scenérie sa zväčša komponovali tak, aby nadväzovali na okolitú krajinu. Dominantné boli domáce dreviny. Cudzokrajné dreviny sa vysadili len v obmedzenom počte, a to zväčša až v neskorších úpravách parku.

Dreviny tvoria kostru parku. Aj keď bol park dlhodobo bez odbornej starostlivosti, zachovali sa niektoré pozoruhodné jedince drevín až dodnes. Z domácich druhov vekom „odchádzajú“ mohutné topole čierne s obvodom kmeňa 500 i viac cm. Impozantne pôsobia i niektoré lipy malolisté a veľkolisté. U najstarších sa odhaduje vek do 250 rokov a obvod kmeňa od 435 do 600 cm. Mladšia je pekná lipová aleja oproti bráne na nádvorie hradu. Mohutne pôsobia i jedince javora horského s obvodom kmeňov od 310 do 560 cm a odhadovaným vekom do 230 rokov. Previsnutá forma buka lesného a obvodom kmeňa 320 cm bola vysadená pravdepodobne na konci 19. storočia. Z cudzokrajných drevín sú zastúpené platany javorolisté s obvodom kmeňov od 390 do 570 cm. Najstaršie stromy sú i najvyššími exemplármi v parku s výškou až do 30 m.

Prostredie parku predstavuje v kultúrnej krajine prvok s pomerne vysokou priestorovou i druhovou rozmanitosťou. Táto rôznorodosť sa odráža aj v pestrom druhovom zložení vtáčích spoločenstiev. Zistilo sa tu až 28 hniezdiacich druhov vtákov. Ich podstatnú časť tvoria tzv. dutinové hniezdiče (napríklad ďateľ hnedkavý, žlna zelená, muchárik bielokrký, krutihlav hnedý i sýkorky). Dôležitým predpokladom pre ich trvalú existenciu a rozmnožovanie sú dutiny koncentrované najmä v kmeňoch a hrubších konároch líp. Významnou zložkou vtáčej ríše v parku sú aj druhy, ktorých hniezdne prostredie tvorí krovinná resp. vyššia bylinná etáž (napríklad drozd plavý, penica slávikovitá, pinka lesná). Zo sov tu pravidelne hniezdi myšiarka ušatá a objavuje sa tu i sova lesná. Triedu plazov zastupujú dva druhy hadov – užovka obojková a užovka hladká. Nachádzajú tu optimálne ekologické podmienky pre svoju existenciu a rozmnožovanie.

Kontakt

Adresa:
Budatínsky hrad, Topoľová 1, 010 03 Žilina-Budatín

Telefón:
+421 907 108 659 (pokladňa Budatínskeho hradu)
+421 41 500 15 11 (sekretariát, pracovné dni 8.00 – 15.00 hod.)

E-mail: muzeum@pmza.sk

Scroll to Top