Prenájom a požičiavanie zbierkových predmetov

Prenájom a požičiavanie zbierok sa riadi Zákonom o múzeách a galériách v aktuálnom znení a príslušnou vyhláškou.  Bezplatný prenájom, čiže

Prednášky

Považské múzeum ponúka prednášky pre základné a stredné školy, gymnáziá a vysoké školy, ako aj záujemcom o danú problematiku z

Požičiavanie výstav

onúkame nasledovné tematické výstavy pre ostatné múzeá, školy, výchovno-vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, pre mestá a obce:Revolučné udalosti rokov 1848 – 1849

Konzervátorské služby

Oddelenie starostlivosti o zbierky sa prednostne zaoberá konzervovaním, reštaurovaním  a preparovaním predmetov z vlastných zbierok múzea. Svoje odborné služby ponúka aj partnerským inštitúciám,