Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach


Autor: Marián Bednarovský

Najmladšia expozícia Považského múzea je spoločným dielom Považského múzea a nadšencov historických motocyklov – Slovenského Arielklubu.

Nachádza sa v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Prechádzku vývojom dopravy od najstarších čias po dnešok môžete absolvovať po zazvonení na zvonček na dverách budovy z nástupišťa. 

Čo uvidíte

Staršie dejiny dopravy

Formou panelov, dobových obrazových diel, ale aj trojrozmerných exponátov oboznamuje o cestnej a vodnej doprave od najstarších čias po 20. storočie.

Železničná časť expozície

Zameraná je nielen na stručný prehľad vývoja železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a pomôckami v komerčnej službe – medzivojnovej (1918 – 1945) a “socialistickej”. Tejto časti dominuje koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytávajúce v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia a ukážka práce údržby trate s traťmajstrovskou drezinou.

Cestná doprava v 20. storočí a expozícia motocyklov

Okrem všeobecného rámca vývoja automobilizmu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy (MHD, autobusová doprava), návštevník nájde v tejto časti dve miestnosti s historickými motocyklami. V prvej z nich sa nachádzajú motocykle značky Ariel, ktoré svojimi vlastnosťami a vzhľadom zaujali autorov natoľko, že im venujú veľkú časť svojej renovátorskej práce a zberateľskej vášne. Pre porovnanie sú v ďalšej miestnosti vystavené československé motocykle vrátane najstarších motocyklov Jawa, prvého typu motocykla z Považských strojární Manet 90 a unikátom sú aj slovenské motocykle Penta, vyrábané po roku 1990 v Kysuckom Novom Meste.

Otváracie hodiny

Pondelokzatvorené
Utorok9.30 – 12.00 (posledný vstup 11.30),
12.30 – 16.30 (posledný vstup 16.00)
Streda9.30 – 12.00 (posledný vstup 11.30),
12.30 – 16.30 (posledný vstup 16.00)
Štvrtok9.30 – 12.00 (posledný vstup 11.30),
12.30 – 16.30 (posledný vstup 16.00)
Piatok9.30 – 12.00 (posledný vstup 11.30),
12.30 – 16.30 (posledný vstup 16.00)
Sobota9.30 – 12.00 (posledný vstup 11.30),
12.30 – 16.30 (posledný vstup 16.00)
Nedeľa9.30 – 12.00 (posledný vstup 11.30),
12.30 – 16.30 (posledný vstup 16.00)

Vstupné

Základné5 €/os. 
Zľavnené2,50 €/os.dieťa od 7 do 15 rokov, študent, držiteľ preukazu ISIC, EURO 26, ITIC, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán
Rodinné12,50 €2 dospelí a 1 dieťa od 7 do 15 rokov, ostatné deti zadarmo
Bezplatnédeti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
Regionálna zľava0,50 €/os.skupinový zájazd materskej školy zo okresu Žilina
Pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb1 osoba zadarmo 
Pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb2 osoby zadarmo 
Výklad v cudzom jazykupríplatok 15 €/ skupinavýklad musí byť objednaný minimálne 48 hodín vopred
Vstupné mimo otváracích hodínpríplatok 100 %

vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb

Neprehliadnite

  • V pokladni je možné platiť kartou.
  • Prehliadka prebieha individuálne. Možnosť lektorského výkladu (prehliadka s lektorským výkladom trvá 30 minút). 
  • Maximálny počet návštevníkov v priestore expozície je 25.
  • Návštevníci sú povinní riadiť sa Návštevným poriadkom
  • Do múzea nie je možné vstúpiť so psom a inými zvieratami.
  • Organizovaným zájazdom odporúčame vopred sa ohlásiť na nižšie uvedené tel. číslo.
  • V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nemusí byť v rezervovanom termíne umožnená.

Považské múzeum nie je povinné sprístupniť svoje expozície každú prvú stredu v mesiaci návštevníkom zadarmo, pretože zriaďovateľom Považského múzea je Žilinský samosprávny kraj a nie Ministerstvo kultúry SR.

Boli ste tu už? Ako sa vám páčilo?

O múzeu dopravy

Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení Košicko-bohumínskej, Považskej a miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa v Považskom múzeu začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. V 80. rokoch minulého storočia sa mali stať majetkom Považského múzea i historické rušne, avšak napriek snahe zamestnancov múzea sa vtedajšie ČSD rozhodli inak. Následne sa rozvoj tejto oblasti utlmil. Navyše, priamo v Žiline chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre múzejnú expozíciu.

V roku 2009, počas 110. výročia trate Žilina – Rajec sa nám vnukla myšlienka vybudovať múzeum dopravy v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužívala, ale bola zrekonštruovaná. Od roku 2010 sme sa snažili hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať v roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie múzea, múzeum slúži verejnosti. V roku 2017 vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia boli zrekonštruované ďalšie priestory v rámci budovy stanice, vďaka čomu bolo možné rozšíriť jestvujúcu expozíciu. Autormi expozície sú Peter Šimko a Patrik Lehotský.

Okrem expozičnej činnosti sa venujeme i výskumu najmä v oblasti cestnej dopravy, ktorú sa občas podarí pretaviť i do knižného diela. Každoročne sa spolupodieľame na príprave podujatia Rajecká Anča so zapojením historického motorového vlaku a ďalšej dopravnej techniky.

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach je výsledkom spolupráce niekoľkých inštitúcií, firiem, občianskych združení a jednotlivcov. Zároveň však chceme vysloviť žiadosť o akúkoľvek ďalšiu podporu a posilu, radi uvítame kohokoľvek, kto svojím nadšením a prácou bude ochotný napomáhať vo výskume či prezentácii histórie dopravy na Slovensku.

Kontakt

Adresa:
Múzeum dopravy, Kúpeľný park 189/3, 013 13 Rajecké Teplice

Telefón:
+421 918 737 653
V prípade, že nezdvíhame, volajte +421 905 602 582.
 
E-mail:
Scroll to Top