Aktuality

Archeologický výskum kaštieľa v Bytči ukončil druhú sezónu

V polovici septembra úspešne skončila druhá etapa archeologického výskum kaštieľa v Bytči. Tá sa po výsledkoch z minulého roku preniesla na nádvorie. Nádvorie kaštieľa bolo skúmané od druhej polovice mája až do polovice septembra. Cieľom druhej sezóny archeologického výskumu bolo objasniť situáciu, ktorá sa v prvých zisťovacích sondách na nádvorí objavila už vlani. Dnes už možno …

Archeologický výskum kaštieľa v Bytči ukončil druhú sezónu viac »

Zbierkovým predmetom októbra je kalcit

Zbierkovým predmetom mesiaca október je minerál kalcit z geologickej zbierky Považského múzea. Zemská kôra sa skladá z rôznych hornín. Väčšinou sú to anorganické zlúčeniny zložené z viacerých prvkov. Známych je približne 50 druhov minerálov, ktoré sa v podstatnej miere podieľajú na stavbe hornín. Tieto nazývame horninotvornými. Skupinu mäkkých minerálov, ktoré vznikajú zlúčením kovových prvkov s uhlíkom a kyslíkom, označujeme ako uhličitany. …

Zbierkovým predmetom októbra je kalcit viac »

Zamestnankyne Považského múzea získali ocenenie ŽSK

V Slovenskom komornom divadle v Martine sa v utorok 20. septembra 2022 uskutočnilo slávnostné oceňovanie zamestnancov kultúrnych zariadení, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ocenenie si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej prevzalo 49 osobností, ktorých profesijný život je s kultúrou spätý viac ako 30 rokov. Žilinský samosprávny kraj ocenil pracovníkov kultúry prvý krát v roku 2019, následne vplyvom pandemických opatrení sa …

Zamestnankyne Považského múzea získali ocenenie ŽSK viac »

Posvieťte modrým svetlom na posunkové jazyky

Budatínsky hrad sa zapája do výzvy „Posvieťte modrým svetlom na posunkové jazyky“ a 23. septembra bude svietiť na modro. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného týždňa nepočujúcich v dňoch 19. 09. 2022 až 25. 09.2022 a v rámci neho tradične konajúceho sa Medzinárodného dňa posunkových jazykov dňa 23. 09. 2022 sa tejto výzvy zúčastní aj Považské …

Posvieťte modrým svetlom na posunkové jazyky viac »

Predmetom mesiaca september je Iason so zlatým rúnom

Predmetom mesiaca september je bronzová plastika Iason so zlatým rúnom zo zbierok múzea. Po veľkej obľube drobných figurálnych bronzov počas celého staroveku sa priaznivé zázemie pre ich „znovuzrodenie“ formuje až v kultúrnej atmosfére talianskej renesančnej spoločnosti, ktorá sa, dôslednejšie než predtým, obracia k antickému dedičstvu. Sochári či zlatníci v ňom nachádzajú vzor pre dokonalé stvárnenie …

Predmetom mesiaca september je Iason so zlatým rúnom viac »

Prihlasovací formulár pre remeselníkov a predajcov – Budatínsky rínok 2022

Považské múzeum po dvoch rokoch opäť organizuje obľúbené podujatie Budatínsky rínok, ktoré sa uskutoční 15. 10. 2022. Tento ročník bude o to výnimočnejší, že budeme zároveň oslavovať 80. výročie múzea. Pozývame preto všetkých remeselníkov a predajcov, ktorí majú záujem o prezentáciu a predaj svojich výrobkov, aby sa prihlásili do 2.10. 2022 prostredníctvom nasledujúceho formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerfDfaWwJbVR14trVwBCqCjWnkPf8nN-0HkNXM8mCqmv5QCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 …

Prihlasovací formulár pre remeselníkov a predajcov – Budatínsky rínok 2022 viac »

Považské múzeum príjme marketingového pracovníka/manažéra kultúry

Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina príjme  do pracovného pomeru: Marketingový pracovník / kultúrny manažér Miesto výkonu práce: Žilina, Topoľová 1, 010 03 Žilina – Budatín Tarifný plat (brutto): v zmysle zákona 553/2003 Z. z.  – 7. platová trieda, platový stupeň – podľa započítanej praxe od 868€ Predpokladaný termín nástupu: 14. november 2022 Druh …

Považské múzeum príjme marketingového pracovníka/manažéra kultúry viac »

Brožúra textilnej fabriky zbierkovým predmetom augusta

Zbierkovým predmetom mesiaca august sa stala brožúra s názvom Magyar gyapjuáru katonaposztó és takaró-gyár Zsolnán Löw Károly z historického fondu Považského múzea, ktorá bola vydaná pri príležitosti milenárnej výstavy konanej v Budapešti v roku 1896. Ide o hodnotný prameň k dejinám textilného priemyslu, prinášajúci jedinečné informácie o žilinskej súkennej fabrike z konca 19. storočia  a …

Brožúra textilnej fabriky zbierkovým predmetom augusta viac »

Ukončenie I. etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy

 „NEDECANIA Z. AMERIKI 1912.“ Ukončenie I. etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy V historických zbierkových fondoch Považského múzea sa nachádza množstvo zaujímavých a historicky aj umelecky cenných zbierkových predmetov. Nie sú to len predmety z oblasti voľného umenia, ale napríklad aj umeleckého remesla a bežnej dobovej remeselnej i priemyselnej výroby. V mnohých prípadoch je však ich fyzický stav nevyhovujúci až alarmujúci. K takýmto predmetom …

Ukončenie I. etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy viac »

Scroll to Top