Náš tím

Riaditeľ

Mgr. Michal Jurecký
riaditeľ

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 917 598 900
e-mail: riaditel@pmza.sk

životopis

Úsek riaditeľa

Alena Mikulcová
asistentka riaditeľa, projektová koordinátorka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: 

Ing. Erika Beňová
personalistka, mzdová účtovníčka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Ing. Ján Kicko, PhD.
zoológ

 

adresa: Budatínsky hrad

tel.: +421 41 500 1511
e-mail: kicko@pmza.sk

Oddelenie spoločenských a prírodných vied

Ing. Květa Kicková
zástupkyňa riaditeľa, botanička

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

životopis

Mgr. Adriana Bárdyová
vedúca oddelenia na základe poverenia, etnologička

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: 

Mgr. Peter Šimko, PhD.
historik dopravy, správca Múzea dopravy

 

adresa: Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
tel.: +421 905 602 582
e-mail: simko@pmza.sk

Mgr. Dominika Hlobíková
historička

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Mgr. Zuzana Kudzbelová, PhD.
historička

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Mgr. Andrea Slaná, PhD.
archeologička, geologička

adresa: Hrad Strečno
tel.: +421 41 5697 400
e-mail:

PhDr. Zuzana Staneková
archeologička

adresa: Hrad Strečno
tel.: +421 910 793 285
e-mail:

Mgr. Emília Andelová Cigániková
dokumentátorka, kustódka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Margita Lehotská
dokumentátorka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:


fotograf/ka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Mgr. Zdeno Hogh
historik umenia

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: 

Oddelenie drotárstva

Mgr. Katarína Hallonová
vedúca oddelenia, historička drotárstva

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 918 737 656
e-mail:

životopis

Mgr. Katarína Kendrová
etnologička drotárstva

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

 

PhDr. Jozef Mihálik
konzervátor 

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: 

Mgr. Jana Adamusová
dokumentátorka, kustódka fondu drotárstva

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Oddelenie ochrany zbierok

Viera Súkeniková
konzervátorka – textil

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Mgr. art. Petronela Vlhová
konzervátorka – sklo, keramika, reštaurátorka

adresa: Hrad Strečno
tel.: +421 41 569 7400
e-mail:

Mgr. art. Barbora Lokajová
konzervátorka, reštaurátorka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Mgr. Martina Starinská
konzervátorka – drevo

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: 

Eduard Poláček
konzervátor – drevo

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: polacek@pmza.sk

Fedor Sedilek
preparátor

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Oddelenie práce s verejnosťou

PhDr. Magdaléna Lacková
vedúca oddelenia, marketingová pracovníčka, hovorkyňa

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 917 868 538
e-mail:

životopis

Mgr. Sabina Pavlíková
kultúrna manažérka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 917 868 538
e-mail:

Mgr. Tatiana Kubáňová
múzejná pedagogička, lektorka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Janka Sakalová
knihovníčka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: kniznica@pmza.sk

Jaromír Fašianok
grafik, výtvarník
 

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: fasianok@pmza.sk

Mgr. Renáta Harvánková
správkyňa Sobášneho paláca v Bytči

adresa: Sobášny palác v Bytči
tel.: +421 917 598 905
e-mail: sobasnypalac@pmza.sk

Lektorský úsek

Mgr. Katarína Maršalová
vedúca úseku, kultúrna manažérka zážitkových prehliadok, lektorka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 907 108 660
e-mail: k.marsalova@gmail.com

Lucia Milová
lektorka

adresa: Budatínsky hrad

Jana Škorčíková
lektorka

adresa: Budatínsky hrad

Elena Jedličková
pokladníčka

adresa: Budatínsky hrad

Renáta Paučinová
pokladníčka

adresa: Budatínsky hrad

Alfréd Višný
dozor v expozícii

adresa: Budatínsky hrad

Mgr. Katarína Dadlíková
múzejná pedagogička, lektorka

 

adresa: Sobášny palác v Bytči
tel.: +421 41 5523 027
e-mail:
pedagogbytca@pmza.sk

 

Vladimíra Horvátová
lektorka, pokladníčka

adresa: Sobášny palác v Bytči

Bc. Barbora Beťárová
lektorka, pokladníčka

 

adresa: Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

tel.: +421 918 737 653
e-mail: rajteplice@pmza.sk

Bc. Alexandra Štaffenová
lektorka, pokladníčka

 

adresa: OĽA Čičmany

tel.: +421 918 187 683
e-mail: cicmany@pmza.sk

Pavol Tužinčin
lektor, pokladník

 

adresa: OĽA Čičmany

Paulína Jančová
lektorka, pokladníčka

adresa: Expozícia Jánošík a Terchová
tel.: +421 918 187 679

Oddelenie ekonomické

Ing. Adriana Rybárová
vedúca oddelenia, ekonómka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

životopis

Bc. Ľubica Kadlečíková
účtovníčka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Bc. Dana Matkovčíková
správkyňa majetku

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Lenka Rosincová
hlavná pokladníčka, skladníčka

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Oddelenie hospodársko-správne

Pavol Chabada, DiS.

vedúci oddelenia, správca objektov

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail: chabada@pmza.sk

Ing. Ján Bukovčan
správca Budatínskeho hradu

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511
e-mail:

Stanislav Čech

správca historického parku

adresa: Budatínsky hrad
tel.: +421 41 500 1511

Dušan Kosec
výstavný technik, vodič

adresa: Budatínsky hrad

Ivan Janči
záhradník

adresa: Budatínsky hrad

Radek Janouš
údržbár

adresa: Budatínsky hrad

Milada Jurášková
upratovačka

adresa: Budatínsky hrad

Jolana Spodniaková
upratovačka

adresa: Budatínsky hrad

Oddelenie správy hradu Strečno

Ing. Katarína Repáňová
vedúca oddelenia, manažérka a správkyňa hradu Strečno

adresa: Hrad Strečno
tel.: +421 41 5697 400
e-mail:

životopis

Ján Krivko
údržbár

adresa: Hrad Strečno

Monika Palubjaková
upratovačka

adresa: Hrad Strečno

Scroll to Top