Expozície

Budatínsky hrad

sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Pamiatka s najstaršími zachovanými časťami zo 14. storočia je však písomne doložená už v 13. storočí. Obkolesená je historickým parkom.

Hrad Strečno

je konzervovaná ruina stredovekého hradu nachádzajúca sa nad historickou hlavnou cestou medzi Žilinou a Vrútkami. V podhradí bola vybudovaná v roku 2013 bezplatne prístupná oddychová zóna so stredovekou dedinou Pasekou.

Sobášny palác v Bytči

patrí medzi najvýznamnejšie renesančné stavby na našom území. Je architektonickým unikátom, ktorého charakter a využitie je dokladom vysokej kultúrnej úrovne a súčasne odzrkadlením vysokého spoločenského postavenia rodiny Turzovcov.

Objekty ľudovej architektúry Čičmany

V rázovitej obci Čičmany, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu, spravuje Považské múzeum dve drevenice – Radenov dom a Dom č. 42. V oboch sa nachádzajú expozície sprítomňujúce život našich predkov, ktorý mal v Čičmanoch svoje jedinečné špecifiká neopakovateľné nikde vo svete.

Expozícia Jánošík a Terchová

V budove Obecného úradu v Terchovej nájdete na 1. poschodí múzejnú expozíciu venovanú vývoju Terchovej a jej najslávnejšiemu rodákovi – Jurajovi Jánošíkovi. Jánošík je viac ako osobnosť našej histórie, je skôr legendou, ktorá sa prejavila v umení a slovesnosti.

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Najmladšia expozícia Považského múzea je spoločným dielom Považského múzea a nadšencov historických motocyklov – Slovenského Arielklubu. Nachádza sa v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice.

Scroll to Top