Časopis muza

Múza je elektronický populárno-náučný časopis, ktorý vydáva Považské múzeum minimálne jedenkrát ročne. Jeho cieľom je širokej verejnosti približovať témy z oblasti spoločenských a prírodných vied späté s mestom Žilina, regiónom Horného Považia a teda žilinského regiónu  a zároveň informovať aj o činnosti Považského múzea, ako napríklad o realizovaných výstavách, podujatiach, akvizičnej či výskumnej aktivite.

Vydavateľ: Považské múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Šéfredaktor: Mgr. Peter Šimko, PhD.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Michal Jurecký

Redakčná rada:
Mgr. Katarína Hallonová
PhDr. Magdaléna Lacková
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
Mgr. Zuzana Staneková

Kontakt na redakciu:
Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Tel.: +421 41 500 15 11 (pracovné dni 8.00 – 15.00 hod.)

E-mail: muzeum@pmza.sk

Periodicita: minimálne 1x ročne

1/2021
2/2020
1/2020
1/2019
2/2018
1/2018
1/2017
2/2016
1/2016
2/2015
1/2015
2/2014
1/2014
1/2013
Scroll to Top