Časopis MÚZA

ZA je elektronický populárno-náučný časopis, ktorý vydáva Považské múzeum minimálne jedenkrát ročne. Názov vznikol ako skratka slov MÚZEUM a ŽILINA. Jeho cieľom je širokej verejnosti približovať témy z oblasti spoločenských a prírodných vied späté s okresmi Žilina a Bytča (región Horné Považie) a zároveň informovať aj o realizovaných múzejných výstavách, podujatiach, akvizičnej či výskumnej činnosti v tomto regióne. Niektoré čísla časopisu môžu byť  zamerané na určitú tému – napríklad významné výročia rôzneho charakteru.

Vydavateľ: Považské múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Topoľová 1, 010 03 Žilina

02_Muza_01_2023_Obalka

Obsah:

Poniklec prostredný a tri hrady v Súľovskćh skalách. Čo ich spája? / Květa Kicková, Jozef Mihálik
Najstaršie geologické mapy Žiliny a okolia po vzniku Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave / Andrea Slaná
Anglický cestovateľ na Hornom Považí / Peter Šimko
Vodný mlyn v Hričovskom Podhradí / Jozef Mihálik

Výstavy
Život v srdci drotárie. Vplyv drotárstva na spôsob odievania v obciach Veľké Rovné a Dlhé Pole / Katarína Kendrová
Moje druhé ja. Autorské šperky Lucie Čertíkovej inšpirované drotárskou tradíciou / Katarína Hallonová
Matilda. Poznámky k tvorbe akademickej maliarky Matildy Čechovej / Zdeněk Hogh

Ochrana zbierok
In persona christi. Reštaurovanie cirkevných textílií – I. a II. etapa / Dominika Hlobíková

Výročia
Spomienka na majstra železa a drôtu. Ladislav Jurovatý st. / Katarína Hallonová
Majster z rodu majstrov. Jozef Holánik-Bakeľ / Katarína Hallonová

Udalosti
Maľovaná chalúpka / Adriana Bárdyová
Nové poznatky z dejín cestnej dopravy. Návrat k odbornej konferencii / Peter Šimko

2/2022

80. výročie Považského múzea
Prvé expozície žilinského mestského múzea / Katarína Hallonová
Truhlica Gejzu Čákiho / Dominika Hlobíková
Výstava Čičmiansky ľudový odev a výšivky v roku 1972 / Adriana Bárdyová
História prírodovedných výstav a expozícií v Považskom múzeu / Květa Kicková
Zrekonštruovaná zrúcanina hradu Strečno / Andrea Slaná
Osobnosti a zberatelia automobilovej dopravy a potreba automobilového múzea v Žiline / Ján Trulík / Peter Šimko
Metamorfóza a oslava ako princípy tvorenia / Zdeněk Hogh

Z minulosti regiónu
Pavilón Žilinskej súkennej fabriky ako lákadlo milenárnej výstavy. K dejinám žilinskej textilnej továrne do roku 1945. Časť 2. / Zuzana Kudzbelová
Pár slov o žilinskom viadukte / Peter Šimko

Výstavy
8 deka múzea. Výstava pri príležitosti 80. výročia Považského múzea / Magdaléna Lacková
Postava drotára v literatúre / Jana Adamusová

Ochrana zbierok
In persona Christi. Reštaurovanie cirkevných textílií – I. etapa / Dominika Hlobíková
Reštaurovanie truhlice z majetku rodu Čákiovcov / Martina Starinská

Publikácia
Život v srdci Drotárie. Vplyv drotárstva na spôsob odievania v obciach Veľké Rovné a Dlhé Pole / Katarína Kendrová

Udalosti
Archeológia na hrade Hričov z pohľadu Združenia priateľov Hričovského hradu / Jozef Mihálik

 

Cez kľúčovú dierku
Ako sa z nás stali jaskyniari. Veselo i vážne zo zákulisia múzea / Katarína Kendrová

1/2022

“Parenište deštruktívnych živlov”. K dejinám žilinskej textilnej továrne do roku 1945. 1. časť / Zuzana Kudzbelová
Prejavy ľudovej nábožnosti v živote drotárskych rodín / Katarína Kendrová
Ide to, nejde to, necháme to na leto… (z dejín zápch) / Peter Šimko
Tajomstvo jedného pamätníčka / Jana Adamusová
Ľudové maľby na skle / Adriana Bárdyová, Petronela Vlhová
O tvorbe Martiny Piatkovej / Zdeno Hogh
Vzácne rastlinstvo slatín pri Šuji / Květa Kicková
Meteorit z Diviny / Andrea Slaná

Výstavy
V mene Božom / Dominika Hlobíková
Hľa, baránok… / Katarína Hallonová

Ochrana zbierok
Ochrana zbierok v depozitári história / Dominika Hlobíková

Udalosti
Prvý archeologický výskum kaštieľa v Bytči / Zuzana Staneková, Marek Both,
Danka Majerčíková
Výskum krypty Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline / Andrea Slaná
Najväčšie podujatia roku 2021 / Magdaléna Lacková

1/2021

Svadby rodu Turzovcov  / Vladimíra Horvátová – Katarína Mičietová
Počiatky ovocinárstva vo Veľkom Rovnom / Katarína Kendrová
Stravovanie drotárov vo svete / Katarína Kendrová  
Premával cez Žilinu Orient Expres? / Peter Šimko
HELÍ. Výroba detských kočíkov v Budatíne / Dominika Hlobíková
Tibor Nekoranec – výrobca lyží z Budatína / Martina Bernátová
Čarovný svet pod Mraznicou / Jiří Langer – Dominika Kukučová
Batikované kraslice z Domaniže / Adriana Bárdyová
Malé Hradisko. Botanicky pestrá lokalita v tesnej blízkosti Žiliny / Květa Kicková  

Výstavy
Slovanské hradisko na Veľkom vrchu / Magdaléna Lacková
Z dediny či z mesta do skrine sa zmestia / Adriana Bárdyová – Dominika Hlobíková  

Ochrana zbierok
V depozitári histórie / Dominika Hlobíková 
Historická cechová zástava z Varína a jej reštaurovanie / Zdeno Hogh, Ľuba Wehlend, Anna Blonska

Udalosti
Prvá sezóna archeologického výskumu na Starhrade v Nezbudskej Lúčke / Zuzana Staneková – Marek Both
Na ďalšej vlne koronavírusu / Magdaléna Lacková

2/2020

Manínska tiesňava. Najužší kaňon na Slovensku / Andrea Slaná 
Mokrade v katastri mesta Žilina  / Květa Kicková
Svet pravekých detí. Hlinené hrkálky / Zuzana Staneková 
Burian Světlovský z Vlčnova / Martina Bernátová  
Prednosta stanice Lietavská Lúčka / Peter Šimko, Magdaléna Galušková
Regionálne rezbárstvo a dôležitosť popragácie (aj) umeleckých diel / Adriana Bárdyová
Žilina v bojových časoch. Koniec druhej svetovej vojny / Dominika Hlobíková
V odlúčení… Život drotárskych rodín cez osobnú korešpondenciu a zmienky v dobovej tlači / Katarína Kendrová
Vplyv drotárskej tradície na tvorbu Matúša Kavca / Jana Adamusová
Naivné umenie Martina Baďuru / Zdeněk Hogh  

Reštaurovanie
Reštaurovanie pohrebného koča / Peter Šimko 

Výstavy
V sieti / Katarína Hallonová 
Detské vypletačky pre malých i veľkých / Magdaléna Lacková 

Udalosti
Ako sme sa popasovali s vírusom / Magdaléna Lacková
Hrad Hričov a archeologický výskum v sezóne 2019 – 2020 / Zuzana Staneková, Marek Both 

1/2020

Súľovské skaly. Najväčšie skalné mesto na Slovensku / Andrea Slaná 
Mokrade Žilinskej kotliny  / Květa Kicková 
29. 8. 1678. Deň, keď Žilina ľahla popolom / Martina Bernátová 
Drotármi bez krošne / Katarína Hallonová  
Zástava žilinských súkenníkov z roku 1866 / Martina Bernátová 

Udalosti
Drotárstvo na zozname UNESCO / Magdaléna Lacková 
Cena Andreja Kmeťa / Magdaléna Lacková 
Pamätná tabuľa prvému archeológovi Považského múzea / Zuzana Staneková 

Expozície
„Pred hradbami, za hradbami“ / Zuzana Staneková 
Nové exponáty v drotárskom pavilóne / Katarína Kendrová  
Múzeum dopravy sme uviedli do pohybu / Peter Šimko 

Výstavy
Tkanie/a/nie. Výstava z tvorby Evy Cisárovej-Minárikovej / Zdeněk Hogh 
Medzinárodná výstava Faszination Stadt / Magdaléna Lacková 
Stavovce severozápadného Slovenska / Ján Kicko 

Podujatie
V spoločnosti drotárov / Katarína Hallonová 

Akvizície
Nové exponáty v múzeu dopravy / Peter Šimko 
Nové prírastky vo fonde drotárstva / Katarína Hallonová 

Publikácia
Čarovné Čičmany / Adriana Bárdyová

Múzeum pod lupou
Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov / Adriana Bárdyová 

Inšpirácia
Dve múzeá dopravy v Nemecku / Magdaléna Lacková a Peter Šimko

1/2019

Milan Rastislav Štefánik / Dominika Tomášová
Detské ľudové hry / Adriana Bárdyová
Hroby bojovníkov vo Varíne? / Zuzana Staneková
Okolo Strečna cesta nebezpečná / Peter Šimko
Vajíčko − tradičný symbol jari / Katarína Kendrová a Katarína Hallonová
Červené zoznamy ohrozených druhov rastlín / Květa Kicková

Ako plynie čas
Hrad Strečno / Martina Bernátová

Výstavy, expozície
Od Alexandra k Džingischánovi. Vojenské ťaženia na hodvábnej ceste / Andrea Slaná
Ľudia a poklady lužickej kultúry / Zuzana Staneková
Drotárov dom v Dlhom Poli / Magdaléna Lacková a Katarína Hallonová

Múzeum pod lupou
Od nálezu po exponát / Margita Lehotská a Katarína Hallonová

Reštaurovanie
Cirkevné textílie / Dominika Tomášová

Udalosť
Pracovníci múzea získali ocenenia / Magdaléna Lacková

2/2018

Vznik Československa a Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline / Dominika Tomášová
Národopisná výstava českoslovanská v Prahe / Adriana Bárdyová
Železničné stanice Žilina a Nová Žilina v čase vzniku Československej republiky (1918) / Peter Šimko 
Návšteva prezidenta Edvarda Beneša v Žiline / Dominika Tomášová
Archeológia na Slovensku v medzivojnovom období / Andrea Slaná
Drotári v kontexte česko-slovenských vzťahov / Katarína Hallonová 
Drotári-koledníci v Čechách / Katarína Kendrová 
Drotári v tvorbe Boženy Němcovej / Jana Adamusová
Historické botanické zbery z rokov 1933 – 1940 z okolia Žiliny v herbári Ostravského múzea / Květa Kicková – Zdenka Rozbrojová
Naše zoologické zbierky v československých kompendiách a periodikách / Ladislav Hlôška
Juraj Jánošík / Adriana Bárdyová
Na počiatku bol autobus / Jakub Hrivík
Špecializovaná odborná knižnica – zaujímavé vedomosti pre každého / Janka Sakalová
Zvýšenie ochrany zbierkových predmetov v depozitároch a expozíciách Považského múzea / Květa Kicková
Nové akvizície v Budatínskom hrade / Dominika Tomášová 
Krst monografie o hradoch Hukvaldy a Budatín / Zuzana Staneková
Výstava Drotárov rok / Katarína Hallonová 
V Budatínskom hrade sa nahrávala československá rozprávka / Dominika Tomášová
Keď sa stavia z drôtu / Katarína Hallonová 

1/2018

Téma čísla: 75. výročie Považského múzea v Žiline
Z histórie múzea / Michal Jurecký
O múzeu a jeho srdci / Katarína Hallonová
Zástupcovia mäsožravých rastlín v herbári Považského múzea v Žiline / Květa Kicková
Zoológia v múzeu / Ladislav Hlôška
Najstaršie keramické nádoby Slovanov zo Žiliny / Andrea Slaná
Mlecí kameň z hradiska Veľký vrch pri DivinkeAndrea Slaná
Pokladnica mesta Žiliny / Martina Bernátová
Telovýchovná jednota Lokomotíva / Dominika Tomášová
Drevorezby Bavlnovcov zo Štiavnika / Adriana Bárdyová
Najstaršie fotografie Žiliny sú o železnici / Peter Šimko
Špecializované pracovisko drotárstva – fakty, dáta, zaujímavosti / Katarína Hallonová
Literárne diela s drotárskou tematikou / Jana Adamusová

Kapitolky z histórie
Kotíni a správy antických autorov 2. časť / Zuzana Staneková

Udalosti roka
Výstava „Toto je múzeum_75 rokov PMZA“ / Květa Kicková
Publikácia „Ako znejú“ / Katarína Kendrová
Reštaurovanie drevenej plastiky sv. Anny zo zbierok Považského múzea v Žiline / Michal Jurecký
Ryby a iné vodné (po)tvory na XXVI. ročníku stretnutia drotárskych majstrov / Katarína Hallonová
Múzeum dopravy s novými priestormi i exponátmi / Peter Šimko
Vysoké spoločenské ocenenie práce Považského múzea / Katarína Hallonová

1/2017

Kotíni a správy antických autorov. 1. časť / Zuzana Staneková
Lomikamene v zbierkach považského múzea / Květa Kicková
Tomáš Ružička / Dominika Tomášová
História a poznatky z archeologických výskumov v Lysici / Andrea Slaná
Pamiatková rezervácia Čičmany / Adriana Bárdyová
Ako sa pripravuje nová múzejná expozícia? / Peter Šimko
Z našich zbierok – zápis päťmilióntych občiankov / Martina Bernátová
Konferencia Dejiny cestnej dopravy na slovensku II / Michaela Koláriková
Ako plynie čas… – rieka Váh v Žiline a jej využitie / Peter Šimko

2/2016

Zaostrené na pĺšika / Ladislav Hlôška
Nové druhy drevín v Budatínskom parku / Květa Kicková
Archeológia na Budatínskom hrade v rokoch 2006 – 2016 / Zuzana Staneková
Šafrany alebo jesienky? / Květa Kicková
Najväčsia mapa Uhorska je v Budatínskom hrade / Peter Šimko
Výskum valu na hradisku Veľký vrch v Divinke (Podhradie, poloha Holý prieloh) / Andrea Slaná
Život bez chladničky / Katarína Kendrová
Spomienky Budatínčanov / Dominika Tomášová
Ako plynie čas… – Rosenfeldov palác a Neologická synagóga v Žiline / Peter Šimko
Výstava Od frfajdy k almázii / Katarína Kandrová

1/2016

Herbár považského múzea v ekologických a fytogeografických súvislostiach / Květa Kicková
Rieka váh – zimovisko vodných vtákov / Ladislav Hlôška
Mohylový hrob 1 v Gbeľanoch. Nález z roku 1964 / Zuzana Staneková
Zvon zo stredovekej dediny paseka pod hradom Strečno / Andrea Slaná
Žilinská domácnosť v stredoveku a ranom novoveku – II. časť / Samuel Španihel
František Turzo / Martina Bernátová
Ako plynie čas – Kaplnka Budatínskeho hradu, kaštieľ v Divinke / Martina Bernátová

Z našich zbierok:
Úle
 / Adriana Bárdyová

Reportáže z múzea
Seminár k výstave „Ako znejú…” / Katarína Kendrová
Etnológ v múzeu / Martina Bernátová

2/2015

Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov v Žilinskom kraji / Katarína Kendrová
Hradné bralo v Strečne / Andrea Slaná
Vypuknutie SNP a boje v Žiline / Jakub Bielik
Roľníci púchovskej kultúry – II. časť / Andrea Slaná a Zuzana Staneková
Žilinská domácnosť v stredoveku a ranom novoveku – I. časť / Samuel Španihel
Vykrádanie archeologických lokalít / Zuzana Staneková
Ako plynie čas – Lietavský hrad / Martina Bernátová
Ako sa to dá  / Michal Jurecký
Práca botanika v múzeu / Martina Bernátová

1/2015

Fúzače – skvosty muzeálnych expozícií / Mária Adamová 
Flóra hradného brala Strečno a blízkeho okolia / Viktória Urbanová
Záhadné erby na oltári v Lietavskom kostole / Jana Kurucárová a Martina Bernátová
Roľníci púchovskej kultúry – I. časť / Andrea Slaná a Zuzana Staneková
Ako plynie čas – Strečnianske mosty / Peter Šimko
Zo zbierok Považského múzea v Žiline – pechotné zbrane 2. svetovej vojny / Jakub Bielik
Výstava „Dajte hrnce drôtovať” v poľskom meste Sosnowiec  / Katarína Kendrová
Práca archeológa a konzervátora keramiky v múzeu / Martina Bernátová

2/2014

Krása pravekej keramiky / Andrea Slaná
Potulky po starých cestách v okolí žiliny, III. časť / Peter Šimko
Čo sme nevedeli o budatínskej kaplnke / Michal Jurecký
Výrobné družstvo Ľudová tvorba vo Veľkom Rovnom / Katarína Kendrová
Ako plynie čas – Bytčiansky kaštieľ / Martina Bernátová
Vzácny fragment z mamutieho kla / Mária Adamová
Digitálne múzeum v Budatíne / Katarína Zacharová
Konferencia „Dejiny cestnej dopravy na Slovensku” / Dušan Lichner
Rok 2014 v znamení nových expozícií / Michaela Koláriková

1/2014

Spoločenskovedný blok
Premeny jednej veže / Michal Jurecký
Suňogovci z Jasenice a Budatína / Andrea Paráčová
Peter a Mikuláš Kostkovci / Martina Bernátová
Slovanské osídlenie v Žiline / Andrea Slaná
Jánošíkovský motív  v drevorezbe / Katarína Kendrová
„Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy…“ / Katarína Zacharová
Potulky po starých cestách v okolí Žiliny / Peter Šimko
Taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939 / Jakub Bielik

Prírodovedný blok
Kvitnúce  jarné byliny opäť v parku / Viktória Urbanová
Invázne druhy pri Váhu / Viktória Urbanová
Odišiel ďalší svedok dávnej histórie / Viktória Urbanová

Ako plynie čas – hrad Budatín / Martina Bernátová
Zo zbierok Považského múzea v Žiline – turoň / Katarína Zacharová

1/2013

Odkliaty Jánošík / Katarína Zacharová
Benigna zo Strečna  / Martina Bernátová
Potulky po starých cestách v okolí Žiliny, I. časť / Peter Šimko
Pohľad na chorobnosť a zdravotnú starostlivosť Františkánov na základe nekrológu kláštora v Žiline v 18. storočí / Michal Jurecký
Prostitúcia v hostinských zariadeniach v Žiline v medzivojnovom období / Jakub Bielik
Videli ste mohutnejšiu hrušku planú?  / Viktória Urbanová
Krásna ale zradná / Viktória Urbanová
Dve nové publikácie o dejinách Žiliny / Peter Šimko
Drotárske anekdoty / Katarína Kendrová

Šéfredaktor: Mgr. Peter Šimko, PhD.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Michal Jurecký

Redakcia:
Mgr. Katarína Hallonová
Ing. Květa Kicková
Mgr. Zuzana Kudzbelová, PhD.
PhDr. Magdaléna Lacková
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
PhDr. Zuzana Staneková

Kontakt na redakciu:
Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Tel.: +421 41 500 15 11 (pracovné dni 8.00 – 15.00 hod.)

E-mail: muzeum@pmza.sk

Periodicita: minimálne 1x ročne.

Uzávierka čísla 2/2022 je 5. 9. 2022. Uvítame Vaše príspevky, ktoré môžete zaslať na adresu slana@pmza.sk alebo hallonova@pmza.sk. Pokyny pre autorov nájdete nižšie. 

Scroll to Top