Časopis múza

ZA je elektronický populárno-náučný časopis, ktorý vydáva Považské múzeum minimálne jedenkrát ročne. Jeho cieľom je širokej verejnosti približovať témy z oblasti spoločenských a prírodných vied späté s okresmi Žilina a Bytča (región Horné Považie) s možnosťou presahu na celé severozápadné Slovensko a zároveň informovať aj o realizovaných múzejných výstavách, podujatiach, akvizičnej či výskumnej činnosti v tomto regióne. Niektoré čísla časopisu môžu byť  zamerané na určitú tému – napríklad významné výročia rôzneho charakteru.

Vydavateľ: Považské múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Topoľová 1, 010 03 Žilina

MÚZA 1/2022
1/2022
1/2021
2/2020
1/2020
1/2019
2/2018
1/2018
1/2017
2/2016
1/2016
2/2015
1/2015
2/2014
1/2014
1/2013

Šéfredaktor: Mgr. Peter Šimko, PhD.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Michal Jurecký

Redakcia:
Mgr. Katarína Hallonová
Ing. Květa Kicková
Mgr. Zuzana Kudzbelová, PhD.
PhDr. Magdaléna Lacková
Mgr. Andrea Slaná, PhD.
Mgr. Zuzana Staneková

Kontakt na redakciu:
Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina

Tel.: +421 41 500 15 11 (pracovné dni 8.00 – 15.00 hod.)

E-mail: muzeum@pmza.sk

Periodicita: minimálne 1x ročne.

Uzávierka čísla 2/2022 je 5. 9. 2022. Uvítame Vaše príspevky, ktoré môžete zaslať na adresu slana@pmza.sk alebo hallonova@pmza.sk. Pokyny pre autorov nájdete nižšie. 

Scroll to Top