Expozícia Jánošík a Terchová

V budove Obecného úradu v Terchovej nájdete na 1. poschodí muzeálnu expozíciu

venovanú vývoju Terchovej a jej najslávnejšiemu rodákovi – Jurajovi Jánošíkovi. Jánošík je viac ako osobnosť našej histórie, je skôr legendou, ktorá sa prejavila v umení a slovesnosti.

Čo uvidíte

Expozícia Jánošík a Terchová

Rozsiahla expozícia je rozdelená do niekoľkých tematických celkov, podávajúcich ucelený obraz o histórii a národopise obce Terchová, jej jadrom je však Juraj Jánošík ako historická aj legendárna osobnosť. Už pri vstupe návštevník nadobudne pocit, že vkročil do jednej z tradičných terchovských izieb, ktorej verná napodobenina ho vráti o niekoľko desaťročí späť. Hlavná časť expozície sa zameriava na Juraja Jánošíka. Návštevník sa oboznámi s dôležitými historickými faktami z jeho života, zbojníčenia a popravy. Temnú atmosféru doby, v ktorej žil, navodzujú trojrozmerné predmety ako dereš, korbáč, putá, široký opasok či valaška. Odraz jánošíkovskej tradície v mnohých oblastiach ľudovej kultúry, najvýraznejšie v ľudovom výtvarnom umení, prezentujú početné drevené plastiky, maľovaná keramika, sklomaľby,  medené reliéfy a  kresby vystavené v centrálnej časti expozície.

Otváracie hodiny

pondelokzatvorené
utorok9.00 – 12.00 (posledný vstup),
12.30 – 15.00 (posledný vstup)
streda9.00 – 12.00 (posledný vstup),
12.30 – 15.00 (posledný vstup)
štvrtok9.00 – 12.00 (posledný vstup),
12.30 – 15.00 (posledný vstup)
piatok9.00 – 12.00 (posledný vstup),
12.30 – 15.00 (posledný vstup)
sobota9.00 – 12.00 (posledný vstup),
12.30 – 15.00 (posledný vstup)
nedeľa9.00 – 12.00 (posledný vstup),
12.30 – 15.00 (posledný vstup)

Vstupné

základné 5 € / os.  
zľavnené 2,50 € / os. dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán
rodinné 12,50 € 2 dospelí a 1 dieťa od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo
bezplatné deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
regionálna zľava 0,50 € / os. skupinový zájazd materskej školy zo žilinského regiónu
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb 1 osoba zadarmo  
pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb 2 osoby zadarmo  
výklad v cudzom jazyku príplatok 15 € / skupina výklad musí byť vopred objednaný
vstupné mimo otváracích hodín príplatok 100 % vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb
fotenie svadobčanov v interiéri 50 € po dohode – 0917 598 905, + 421 41 552 30 27

Boli ste tu už? Ako sa vám páčilo?

Kontakt

Adresa
Sv. Cyrila a Metoda 960, 01306 Terchová

Telefón
+421 918 187 679

Scroll to Top