Výstavy

Vianočné tajomstvo

Vianočné tajomstvo je názov výstavy, ktorú uvidia návštevníci kaplnky Budatínskeho hradu od 25. novembra. Prenesie ich do čias, keď sa ešte posielali pohľadnice, zdobenie stromčeka bolo kreatívnou činnosťou a betlehem umocňoval prežívanie vianočného obdobia. Na výstave je prezentovaných niekoľko desiatok zbierkových predmetov z historického, etnologického a drotárskeho fondu Považského múzea. Vianočné pozdravy sú a aj vždy …

Vianočné tajomstvo viac »

Králi oblohy

V priestoroch Budatínskeho hradu bude od 25. októbra prístupná výstava Králi oblohy, ktorá predstavuje bohatosť druhov dravých vtákov žijúcich na Slovensku. Jej autorom je zoológ Považského múzea Ján Kicko, ktorý vysvetľuje podnet k vzniku výstavy: „Dravce fascinujú ľudí od dávna. Obdivujú ich úžasné letové schopnosti aj dravý spôsob života, hoci vo voľnej prírode nie je jednoduché …

Králi oblohy viac »

Tiene minulosti

Výstava mladého drotára Jozefa Šaba predstaví niekoľko rozmernejších figurálnych plastík z priebežne vznikajúceho cyklu Tiene minulosti. V cykle na všeobecnú tému pominuteľnosti človeka i tradičných hodnôt upriamuje pozornosť predovšetkým na vytrácanie sa tradičných remesiel zo súčasného života spoločnosti. Prostredníctvom jednotlivých figúr prevedených viac-menej voľne nahodenými vzdušnými výpletmi sa autor snaží sprítomniť situácie z minulosti, ktoré do súčasnosti prechádzajú …

Tiene minulosti viac »

Chrámy priemyselnej doby

Pozývame Vás na výstavu o žilinských fabrikách s názvom Chrámy priemyselnej doby, ktorá bude prístupná vo výstavnej miestnosti kaplnky Budatínskeho hradu od 6. septembra do 19. novembra 2023. Tí, ktorí by radi zažili výstavu aj so sprievodným slovom autorky výstavy Mgr. Zuzany Kudzbelovej, PhD. sa môžu zúčastniť komentovanej prehliadky, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2023 …

Chrámy priemyselnej doby viac »

Dotyk krehkosti

Malá prezentácia tvorby výtvarníčky Silvie Bartoš sa vizuálne, a čiastočne aj významovo, viaže ku zvolenému priestoru tzv. Zimnej záhrady v Budatínskom hrade. Jej papierové kvety sprítomňujú krásu a krehkosť reálnej flóry, ale ukrývajú tiež všeobecné i osobné symbolické významy. V tejto rovine zastupujú v autorkinom ponímaní lásku, neustálu premenu vzťahu dvoch ľudí a zároveň odkazujú k našej pominuteľnosti. Širší interpretačný rozmer …

Dotyk krehkosti viac »

Čo drôt spojil, čas nerozdelí…

V Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu  je od začiatku augusta prístupná výstava s názvom Čo drôt spojil, čas nerozdelí… Jej autorkami sú etnologička Katarína Kendrová a historička Katarína Hallonová z drotárskeho oddelenia Považského múzea. Typické slovenské remeslo zapísané aj v UNESCO je tentokrát priblížené naozaj netradičným spôsobom. „Zamerali sme sa na jeho prvotnú vandrovnú formu, keď drotári putovali po celej …

Čo drôt spojil, čas nerozdelí… viac »

Slovensko v štátnej symbolike

Štátne symboly sú, spolu s ústavou, jedným zo základných pilierov štátnosti. Štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna zhmotňujú samotnú identitu štátu, preto sa na nich viaže osobitná úcta a právna ochrana. Aj štátne symboly Slovenskej republiky sú, vzhľadom na ich zásadný význam pre štát, kodifikované priamo Ústavou Slovenskej republiky. Bola prijatá  a …

Slovensko v štátnej symbolike viac »

Dialóg

V kaplnke Budatínskeho hradu bude od 5. júla prístupná výstava s názvom Dialóg, ktorá ponúkne tvorbu z troch odborných dielní zamestnancov Považského múzea. Návštevníci môžu obdivovať diela keramického a sklárskeho umenia Petronely Vlhovej, sochárskeho umenia Barbory Lokajovej a rezbárskeho remesla Eduarda Poláčka. „Námet k výstave vznikol pred rokom, predchádzal mu dialóg troch mien, ktorý postupne nadobudol …

Dialóg viac »

Konfrontácie

Na Budatínskom hrade bude od 8. júna pre verejnosť prístupná nová výstava s názvom Konfrontácie, ktorá prezentuje voľné objekty a asambláže Christiny Tabakovej. Inštalácia formou intervencie do stálej expozície  mapuje vzťah súčasnosti a minulosti prostredníctvom súčasného objektu a múzejného prostredia.  „Autorka pracuje s tvarovo i farebne rôznorodými časťami odžitých funkčných výrobkov i malými finálnymi produktmi,  ktoré sú akýmisi ikonami našej kontajnerovej …

Konfrontácie viac »

Scroll to Top