História dopravy

Odborné pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť histórie dopravy sa od roku 1964 zaoberá múzejnou činnosťou v oblasti dejín dopravy. K tomuto kroku múzeum podnietila aj strategická poloha Žiliny ako mesta s bohatou dopravnou históriou a rozvinutou infraštruktúrou. Činnosť sa sústreďuje na:

 

  • nadobúdanie zbierkových predmetov z oblasti histórie dopravy z celého územia Slovenska. Budeme vďační za akýkoľvek dar alebo návrh na nadobudnutie zaujímavého exponátu, ktorý vhodne doplní a dokompletizuje našu zbierku. Máme záujem o historické dopravné prostriedky (motocykle, vozy, koče), prvky cestnej infraštruktúry, predmety vyraďované z bežnej prevádzky na železnici a v cestnej doprave (oblasť tarifného odbavenia cestujúcich, oznamovacia a zabezpečovacia technika).
  • správu zbierkového fondu doprava – fond je tvorený najmä predmetmi z oblasti železničnej dopravy (návestná, oznamovacia a zabezpečovacia technika, predmety z prevádzky a údržby, súčiastky parných rušňov a vozňov), ďalej dokumentačného materiálu (písomnosti, obrazový materiál, modely), symbolov, odevov a nemotorových dopravných prostriedkov.
  • prezentáciu fondu histórie dopravy v Múzeu dopravy na železničnej zastávke Rajecké Teplice. Múzeum je spoločným dielom Považského múzea a Slovenského Ariel klubu. Vzniklo a je prevádzkované vďaka nezištnej práci a pomoci viacerých dobrovoľníkov i zamestnancov múzea.
  • vedecko-výskumné aktivity najmä v oblasti cestnej dopravy (aktuálne riešené vedecko-výskumné úlohy: História verejnej cestnej a mestskej dopravy na Slovensku; Vývoj žilinského železničného uzla 1870 – 2019).
  • organizáciu odborných konferencií (v rokoch 2014 a 2017 sme pripravili konferencie na tému Dejiny cestnej dopravy na Slovensku I a II, z ktorých boli vydané dva zborníky – 1. diel2. diel) 
  • edičnú činnosť – publikácie Žilina – dejiny mestskej hromadnej dopravy, Železnice na starých pohľadniciach, Po koľajniciach do Rajca.
  • organizáciu podujatia Rajecká Anča spojenú s jazdou historického vlaku na trati Žilina – Rajec.

 

 
Scroll to Top