O nás

Považské múzeum je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Plní nasledovné funkcie:

 • regionálne múzeum pre územie Horné Považie – okresy Žilina a Bytča. Zaoberá sa vednými oblasťami história, archeológia, etnológia, umenie, numizmatika, zoológia, botanika a geológia
 • krajské múzeum – metodické centrum pre ostatné múzeá na území Žilinského samosprávneho kraja
 • celoslovensky špecializované múzeum pre oblasť drotárstva a dopravy.

Múzeum spravuje takmer 153 000 kusov zbierkových predmetov.
Jeho činnosť pozostáva z plnenie nasledovných základných úloh:

 • nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty a ich začlenenie medzi zbierkové predmety múzea (pozri ďalej akvizičná činnosť)
 • odborný výskum a katalogizácia zbierkových predmetov s cieľom získať o nich čo najviac poznatkov v rámci informačného fondu múzea
 • odborná ochrana zbierkových predmetov (ošetrovanie, konzervovanie, preparovanie, reštaurovanie) a priestorov, v ktorých sú uložené
 • prezentácia zbierkových predmetov formou výstav a expozícií.

Okrem toho múzeum vykonáva nasledovné pridružené činnosti:

 • správa nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (hrady Budatín a Strečno, Sobášny palác v Bytči, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch, Kaštieľ v Divinke)
 • vedecko-výskumné pracovisko vo vyššie uvedených špecializáciách vybavené odbornou knižnicou zameranou na regionálnu odbornú literatúru
 • tvorba kultúrno-výchovných podujatí a zážitkového programu pre školy (stále podujatia s najväčšou účasťou sú najmä Stretnutie drotárskych majstrov, Budatínsky rínok, Hradné hry Žofie Bosniakovej, Rajecká Anča)
 • edičné stredisko – vydávanie odborných publikácií a zborníkov (Vlastivedný zborník Považia, časopis MÚZA).
Scroll to Top