Anton Petrovský-Šichman

0,40 

Kategórií:

Jozef Moravčík:

Anton Petrovský-Šichman

Žilina, Považské múzeum, 1998, 55 s.

Meno Antona Petrovského-Šichmana je natrvalo spojené s výskumom pravekého osídlenia severného Slovenska. Počas svojho pôsobenia v Považskom múzeu v rokoch 1957 – 1967 sa zaslúžil o zásadný prelom v nazeraní na najstaršie dejiny tohto územia.

Hmotnosť 0,092 kg
Scroll to Top