Internetový časopis o histórii a krásach horného Považia. Vychádza dvakrát ročne.

Všetky čísla

 

Aktuálne číslo:

 

1/2018

Téma čísla: 75. výročie Považského múzea v Žiline

 • Z histórie múzea
 • O múzeu a jeho srdci 
 • Zástupcovia mäsožravých rastlín v herbári Považského múzea v Žiline
 • Zoológia v múzeu
 • Najstaršie keramické nádoby Slovanov zo Žiliny 
 • Mlecí kameň z hradiska Veľký vrch pri Divinke
 • Pokladnica mesta Žiliny
 • Telovýchovná jednota Lokomotíva
 • Drevorezby Bavlnovcov zo Štiavnika
 • Najstaršie fotografie Žiliny sú o železnici
 • Špecializované pracovisko drotárstva – fakty, dáta, zaujímavosti
 • Literárne diela s drotárskou tematikou  

Kapitolky z histórie

 • KOTÍNI A SPRÁVY ANTICKÝCH AUTOROV 2. časť 

Udalosti roka

 • Výstava „Toto je múzeum_75 rokov pmza“ 
 • Publikácia „Ako znejú“ 
 • Reštaurovanie drevenej plastiky sv. Anny zo zbierok Považského múzea v Žiline
 • Ryby a iné vodné (po)tvory na XXVI. ročníku stretnutia drotárskych majstrov 
 • Múzeum dopravy s novými priestormi i exponátmi 
 • Vysoké spoločenské ocenenie práce Považského múzea

 

Archív:

 

1/2017

♦ Kotíni a správy antických autorov
♦ Lomikamene v zbierkach Považského múzea
♦ Tomáš Ružička
♦ História a poznatky z archeologických výskumov v Lysici
♦ Pamiatková rezervácia Čičmany
♦ Ako sa pripravuje nová muzeálna expozícia? (rozhovor s Michaom Jureckým)
♦ Z NAŠICH ZBIEROK – zápis päťmilióntych občiankov
♦ AKO PLYNIE ČAS – Rieka Váh v Žiline a jej využitie

muza-2-2016

2/2016

♦ Zaostrené na pĺšika
♦ Nové druhy drevín v budatínskom parku
♦ Archeológia na Budatínskom hrade v rokoch 2006 – 2016
♦ Šafrany alebo jesienky?
♦ Najväčsia mapa uhorska je v budatínskom hrade
♦ Výskum valu na hradisku veľký vrch v Divinke (Podhradie, poloha holý prieloh)
♦ Život bez chladničky
♦ Spomienky Budatínčanov
♦ AKO PLYNIE ČAS Rosenfeldov palác a neologická synagóga v Žiline
♦ VÝSTAVA Od frfajdy k almázii

muza1-2016

1/2016

♦ HERBÁR POVAŽSKÉHO MÚZEA V EKOLOGICKÝCH A FYTOGEOGRAFICKÝCH SÚVISLOSTIACH
♦ RIEKA VÁH – ZIMOVISKO VODNÝCH VTÁKOV
♦ MOHYLOVÝ HROB 1 V GBEĽANOCH. NÁLEZ Z ROKU 1964
♦ ZVON ZO STREDOVEKEJ DEDINY PASEKA POD HRADOM STREČNO
♦ ŽILINSKÁ DOMÁCNOSŤ V STREDOVEKU A RANOM NOVOVEKU – II. časť
♦ FRANTIŠEK TURZO
♦ AKO PLYNIE ČAS – KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU, KAŠTIEĽ V DIVINKE
♦ Z NAŠICH ZBIEROK: ÚLE
♦ REPORTÁŽE Z MÚZEA: SEMINÁR K VÝSTAVE „AKO ZNEJÚ…”
♦ ETNOLÓG V MÚZEU

MUZA 2-2015

2/2015

♦ VÝROBCOVIA ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV V ŽILINSKOM KRAJI
♦ HRADNÉ BRALO V STREČNE
♦ VYPUKNUTIE SNP A BOJE V ŽILINE
♦ ROĽNÍCI PÚCHOVSKEJ KULTÚRY – II. ČASŤ
♦ ŽILINSKÁ DOMÁCNOSŤ V STREDOVEKU A RANOM NOVOVEKU – I. ČASŤ
♦ VYKRÁDANIE ARCHEOLOGICKÝCH LOKALÍT
♦ AKO PLYNIE ČAS – LIETAVSKÝ HRAD
♦ AKO SA TO DÁ (reštaurovanie historických hodín zo zbierky Považského múzea v Žiline)
♦ PRÁCA BOTANIKA V MÚZEU

 01

1/2015

♦ FÚZAČE – SKVOSTY MUZEÁLNYCH EXPOZÍCIÍ
♦ FLÓRA HRADNÉHO BRALA STREČNO A BLÍZKEHO OKOLIA
♦ ZÁHADNÉ ERBY NA OLTÁRI V LIETAVSKOM KOSTOLE
♦ ROĽNÍCI PÚCHOVSKEJ KULTÚRY – I. časť
♦ AKO PLYNIE ČAS – STREČNIANSKE MOSTY
♦ ZO ZBIEROK POVAŽSKÉHO MÚZEA V ŽILINE – PECHOTNÉ ZBRANE 2. SVETOVEJ VOJNY
♦ VÝSTAVA „DAJTE HRNCE DRÔTOVAŤ” V POĽSKOM MESTE SOSNOWIEC
♦ PRÁCA ARCHEOLÓGA A KONZARVÁTORA KERAMIKY V MÚZEU

muza 2-2014 obalka

2/2014

♦ KRÁSA PRAVEKEJ KERAMIKY
♦ POTULKY PO STARÝCH CESTÁCH V OKOLÍ ŽILINY, 3. časť
♦ ČO SME NEVEDELI O BUDATÍNSKEJ KAPLNKE
♦ VÝROBNÉ DRUŽSTVO ĽUDOVÁ TVORBA Vo VEĽKOM ROVNOM
♦ AKO PLYNIE ČAS – BYTČIANSKY KAŠTIEĽ
♦ VZÁCNY FRAGMENT Z MAMUTIEHO KLA
♦ DIGITÁLNE MÚZEUM V BUDATÍNE
♦ KONFERENCIA “DEJINY CESTNEJ DOPRAVY NA SLOVENSKU”

MÚZA 1/2014

1/2014

♦ PREMENY JEDNEJ VEŽE
♦ SUŇOGOVCI Z JASENICE A BUDATÍNA
♦ PETER A MIKULÁŠ A KOSTKOVCI
♦ SLOVANSKÉ OSÍDLENIE V ŽILINE
♦ JÁNOŠÍKOVSKÝ MOTÍV V DREVOREZBE
♦ „FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY, JEDNI PIJÚ, DRUHÍ JEDIA ZA STOLOM KLOBÁSY
♦ POTULKY PO STARÝCH CESTÁCH V OKOLÍ ŽILINY
♦ TAXISLUŽBY V ŽILINE V ROKOCH 1918 – 1939
♦ KVITNÚCE JARNÉ BYLINY OPÄŤ V PARKU
♦ INVÁZNE DRUHY PRI VÁHU
♦ ODIŠIEL ĎALŠÍ SVEDOK DÁVNEJ HISTÓRIE
♦ AKO PLYNIE ČAS – HRAD BUDATÍN
♦ ZO ZBIEROK POVAŽSKÉHO MÚZEA V ŽILINE – TUROŇ

MÚZA 1/2013

1/2013

♦ ODKLIATY JÁNOŠÍK
♦ BENIGNA ZO STREČNA
♦ POTULKY PO STARÝCH CESTÁCH V OKOLÍ ŽILINY I. časť
♦ POHĽAD NA CHOROBNOSŤ A ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ FRANTIŠKÁNOV NA ZÁKLADE NEKROLÓGU KLÁŠTORA V ŽILINE V 18. STOROČÍ
♦ PROSTITÚCIA V HOSTINSKÝCH ZARIADENIACH V ŽILINE V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ
♦ VIDELI STE MOHUTNEJŠIU HRUŠKU PLANÚ?
♦ KRÁSNA ALE ZRADNÁ
♦ DROTÁRSKE ANEKDOTY