Čo je to?

Nová súťaž  pre nadšencov histórie!

Sledujte facebook Považského múzea v Žiline a Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach vždy v utorok o 10.00 hod.! Zverejníme príspevok s fotografiou jedného predmetu z nášho múzea dopravy. Vašou úlohou bude správne odpovedať na otázku súvisiacu s daným predmetom. Odpoveď je potrebné uviesť do komentára k príspevku a to do 48 hodín od jeho zverejnenia, t. j. do štvrtka 9.59 hod.

Súťaž bude prebiehať v štyroch kolách a to 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. Podmienkou je zúčastniť sa a správne odpovedať v každom z týchto štyroch kôl.  

Kto splní tieto náročné kritériá, stáva sa výhercom publikácie Monografia Budatínsky hrad.

Po ukončení súťaže budú mená výhercov zverejnené na uvedenej facebookovej stránke. Následne ich žiadame, aby nás kontaktovali na e-mail rajteplice@pmza.sk.

Scroll to Top