Čarovné Čičmany

6,00 

V obci Čičmany má Považské múzeum v Žiline v správe dva objekty, v ktorých sú expozície venované ľudovej kultúre a životu obyvateľov v Čičmanoch. Katalóg dopĺňal informácie, ktoré návštevníci získajú pri návšteve expozície a taktiež je pre turistov zdrojom informácii o histórii, ľudovej kultúre obce a o expozíciách samotných. Katalóg v úvode zachytáva históriu obce Čičmany, ďalej sa venuje ľudovej kultúre a tradičným remeslám v obci a opisuje aj objekty ľudovej kultúry v Čičmanoch, v ktorých má Považské múzeum expozície. Celý katalóg dopĺňajú farebné fotografie. Časť katalógu je venovaná aj deťom. Oboznámia sa s tradičnými remeslami, ktoré si budú môcť dostupnou a hravou formou sami vyskúšať ( napr. modelovanie z papiera, vystrihovanie, tajničky…)

Hmotnosť 0,218 kg
Scroll to Top