Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita

0,40 

Katalógové číslo: 0303 Kategórií:

Zborník z konferencie konanej 2. a 3. júna 1992 v Žiline

Reprint v roku 2002.

Žilina, Považské múzeum, 2002, 78 s., formát A5.

Obsah: Slovenskí drotári do roku 1918 ako sociálnoekonomický a národný fenomén (Roman Holec) Ekonomicko-sociálna štruktúra obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 a miesto slovenských drotárov v nej (Alena Bartlová) Ozdobný prvok v drotárstve (Štefan Mlich) Drotárstvo v USA (Jaroslav Straka) Geschichte der Drachtflechterei in der Eifel (Hildegarde Ginzler) Die Geschichte der europäischen Mausefallenhändler und ihre Fallen (Reinhard Hellwig) Drotárske umelecké remeslo a umenie (Irena Pišútová) Slovenské drotárstvo v histórii a tradícii (Marian Klapita) Niekoľko poznámok k spôsobu obliekania drotárov (Alžbeta Gazdíková) Hospodársko-politické príčiny neúspechu prvého priemyselného podniku drotárov na Slovensku v rokoch 1920 – 1926 (Ľudovít Hallon) Spišské drotárstvo (Ján Koma) Slovenské drotárstvo – podnikateľské aktivity (Adam Pranda) Drotárske zvykoslovie (Viera Praženicová) Drotárske zbierky v slovenských múzeách (Katarína Kekelyová)

Hmotnosť 0,138 kg
Scroll to Top