Ľudia a poklady lužickej kultúry

5,00 

Kategórií:

Dominika Andreánska – Marek Both – Barbora Danielová – Zuzana Staneková  

Ľudia a poklady lužickej kultúry   

rozsah: 77 strán  

vydavateľ: Považské múzeum v Žiline v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne   

Publikácia nie je len sprievodným katalógom putovnej výstavy o severozápadnom Slovensku v dobe bronzovej a železnej, ktorá je v rokoch 2019 a 2020 prezentovaná v rôznych múzeách (SNM-Martin, Považské múzeum, Oravské múzeum), ale aj stručným prehľadom tejto problematiky pre laického čitateľa. Odbornú verejnosť určite zaujmú kvalitné fotografie vybraných zbierkových predmetov, ako aj rekonštrukcie, ktoré približujú osídlenie, vojenstvo, odievanie, či pohrebné zvyklosti lužickej kultúry.
Cieľom je rozširovať poznatky o archeologickom dedičstve regiónov severozápadného Slovenska medzi domácich aj zahraničných čitateľov (publikácia je dvojjazyčná: slovensko-anglická).
Organizátori výstavy a autori publikácie sú: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (Barbora Danielová), Slovenské národné múzeum v Martine (Marek Both), Považské múzeum v Žiline (Zuzana Staneková) a Dominika Andreánska.

Hmotnosť 0,215 kg
Scroll to Top