Život v srdci drotárie

2,70 

Katarína Kendrová
Život v srdci drotárie
Vplyv drotárstva na spôsob odievania v obciach Veľké Rovné a Dlhé Pole

Žilina, Považské múzeum, 2022
ISBN: 978-80-88877-95-0

Publikáciu venovanú odevnej kultúre najvýznamnejších drotárskych centier severozápadného Slovenska sa podarilo vydať vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Sumarizuje poznatky získané priamym výskumom v teréne, štúdiom hmotných dokladov uložených v zbierkových fondoch Považského múzea, Slovenského národného múzea v Martine a tých, ktoré sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve obyvateľov pochádzajúcich z oboch obcí. Autorka pri jej tvorbe tiež čerpala zo starších výskumných projektov a z informácií v odbornej literatúre či v dobovej tlači.  Textovú časť obohacuje rozsiahly súbor fotografií pôvodných odevných súčastí, dobových snímok zámožných majstrov a ich rodín, ale aj umeleckých vyobrazení drotárov. Problematika je tak predstavená v ucelenej podobe cez spomienky pamätníkov, dostupné písomné pramene a najmä autentické zbierkové predmety.

Hmotnosť 0,45 kg
Scroll to Top