Úvod

Budatínske leto

Leto na Budatínskom hrade bude plné aktivít. Považské múzeum plánuje počas júla a augusta viacero podujatí, ktorými chce prilákať rôzne vekové kategórie. Počas týždňa sa môžu najmä deti tešiť na najobľúbenejšie programy s múzejnou pedagogičkou a v nedeľu čaká na návštevníkov hradu bonus v podobe tvorivých dielní a workshopov s odbornými zamestnancami múzea. Program aktivít …

Budatínske leto viac »

In persona Christi (Reštaurovanie cirkevných textílií – II. a III. etapa)

Už niekoľko rokov sa Považské múzeum uchádza o dotácie z Fondu na podporu umenia. Ešte v roku 2022 bol podaný projekt pod názvom In persona Christi zameraný na reštaurovanie cirkevných textílií. Konkrétne išlo o tri súpravy – bielu, modrú a červenú. V danom roku sme boli úspešní, avšak vzhľadom k výške pridelenej dotácie sme museli projekt rozdeliť na niekoľko etáp. Prvá etapa …

In persona Christi (Reštaurovanie cirkevných textílií – II. a III. etapa) viac »

Povedačky na pavlači

Tento rok si pripomíname 100. výročie Radenovho domu v Objektoch ľudovej architektúry v Čičmanoch. Pri tejto príležitosti pripravilo Považské múzeum v spolupráci s divadelno-hravým zoskupením RAZCA podujatie s názvom Povedačky na pavlači, ktoré sa bude konať v nedeľu 28. 7. 2024. Radenov dom bol postavený v roku 1924 v rámci obnovy Čičmian po veľkom požiari v roku 1921. „Podľa projektu boli …

Povedačky na pavlači viac »

Čo ukrýva krypta pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline?

Aj tento rok pripravuje Považské múzeum v spolupráci s Katedrou antropológie (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) a Žilinskou diecézou komentované prehliadky pre verejnosť. Záujemcovia sa dozvedia ako pokračuje výskum krypty pod Katedrálou najsvätejšej Trojice v Žiline. Súčasťou bude výstavka zaujímavých nálezov a možnosť nahliadnuť do priestorov krypty. Prehliadky sa uskutočnia 28. 7. 2024 od 13.30 …

Čo ukrýva krypta pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline? viac »

Tvorivé dielne paličkovanej čipky

V Sobášnom paláci v Bytči chystáme špeciálne tvorivé dielne. Počas augusta vás čakajú ukážky paličkovanej čipky s členkami klubu paličkovanej čipky Gracia pri Krajskom kultúrnom stredisku. Zoznámte sa s jedinečným remeslom a jednotlivými technikami, vyskúšajte si svoju zručnosť a trpezlivosť. Tešíme sa na vás v tieto dni: 7. 8. 2024 streda 12. 8. 2024 pondelok …

Tvorivé dielne paličkovanej čipky viac »

Prebudená plastika

V kaplnke Budatínskeho hradu teší návštevníkov od 5. 7. 2024 nová výstava s názvom Prebudená plastika, ktorá pozýva nahliadnuť do sveta ukrytého v depozitároch Považského múzea. Výber z diel pod gesciou historika umenia Mgr. Zdena Hogha oživuje sochárka a reštaurátorka Mgr. art. Barbora Lokajová. Inštalácia výstavy  ponúka nielen pohľad na samotné vystavené diela, ale zachytáva aj genézu …

Prebudená plastika viac »

Prekvapivé archeologické nálezy zo Starhradu

Na Starhrade sa v mesiaci jún so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Žiline realizoval archeologický výskum severného svahu hradného kopca, ktorý už v minulosti ukázal, že toto skalnaté bralo týčiace sa nad meandrom Váhu bolo zrejme osídlené už v praveku. Prudký severný svah, so sklonom presahujúcim 45˚ bol systematicky preskúmaný pomocou detektorov kovov vo viacerých etapách archeológmi Zuzanou Stanekovou …

Prekvapivé archeologické nálezy zo Starhradu viac »

Ukončenie tretej etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy

V týchto dňoch bola ukončená reštaurátorská obnova historickej cirkevnej zástavy nesúcej nápis: „NEDECANIA Z. AMERIKY 1912.“, ktorej vznik sa spája s obdobím vysťahovalectva. S odchodom z domova za prácou alebo s definitívnym presídlením,  v tomto prípade konkrétne do USA. Nepretrhnutý vzťah vysťahovalcov s domovom však, okrem iného, dokladá ich finančná podpora rodiny v domovskej krajine, …

Ukončenie tretej etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy viac »

Akvizícia odbornej literatúry do knižnice Považského múzea

Odborná knižnica Považského múzea sídli v areáli Budatínskeho hradu a disponuje s viac ako 13 000 knižničnými jednotkami. Jej fond zahŕňa literatúru z rôznych vedných oblastí, ako história, archeológia, geológia, botanika, zoológia, etnológia, muzeológia. Dokonca obsahuje aj 488 starých tlačí do roku 1918. Svoje služby ponúka nielen odborným zamestnancom Považského múzea, ale aj širokej verejnosti. …

Akvizícia odbornej literatúry do knižnice Považského múzea viac »

Scroll to Top