Baroková sezóna v Budatíne

Tohoročné leto a jeseň sa v Areáli Budatínskeho hradu budú niesť v štýle baroka. Jedinečné zbierky Považského múzea v Žiline prostredníctvom výstavy Z baroka – obraz, hudba, text priblížia výtvarné umenie, hudbu a literatúru Žiliny z obdobia 17. a 18. storočia. „Žilina patrila k centrám barokovej kultúry na Slovensku. Architektúru prezentujú najmä cirkevné stavby ako Kostol sv. Barbory alebo Kostol obrátenia sv. Pavla. Nositeľmi barokovej hudby boli známi autori ako Juraj Zrunek, Edmund Pascha či Adam Marmankovič. Vďaka Dadanovej tlačiarni prekvitala v Žiline knižná kultúra. V meste pôsobili aj významní literáti, napríklad evanjelický kazateľ Daniel Krman, autor náboženských textov, básní, polemík a mnohých prekladov. Taktiež to boli františkánski kňazi Hugolín Gavlovič a Vojtech Gazda, ktorí majú nezastupiteľné miesto v slovenskej barokovej literatúre,“ priblížil Michal Jurecký, jeden z autorov výstavy a  historik Považského múzea v Žiline. Výstava predstaví prostredníctvom vzácnych olejomalieb  najmä barokové maliarstvo. Taktiež odprezentuje perokresby na ručnom papieri, ktoré boli súčasťou expozície Budatínskeho hradu. „Návštevníci môžu vidieť  oltárne alebo závesné obrazy s biblickou tematikou Starého a Nového zákona, svätcov a svätice. Z profánneho umenia môžu obdivovať portrét, krajinomaľbu a zátišie. Unikátom je monumentálny oltárny obraz  Obrátenie sv. Pavla na ceste do Damasku od Jána Ignáca Cimbala, absolventa viedenskej akadémie, reprezentanta stredoeurópskeho maliarstva 18. storočia,“ dodala Jaroslava Mrvová, autorka výstavy a historička múzea. Medzi zaujímavé vystavené exponáty patria drobné okrídlené hlavičky anjelov  alebo zlátené polychrómované vyrezávané svietniky, ktoré zastupujú barokové sochárstvo a rezbárstvo.
Barokové exponáty môžu návštevníci výstavných priestorov Areálu Budatínskeho hradu obdivovať od 11. júna 2010 do konca októbra 2010. Vernisáž výstavy, podfarbená interpretáciou skladieb z obdobia baroka, sa uskutoční vo štvrtok 17. júna 2010 o 17,00h. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top