Podujatie Každý dovidí na hviezdy vstupuje do druhého ročníka

Koncom minulého roku sa uskutočnil v areáli Budatínskeho hradu pilotný projekt  Považského múzea v Žiline v spolupráci s  Krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline, ktorého nosnou  aktivitou  boli tvorivé dielne drôtovania a paličkovanej čipky s vianočnou tematikou pre klientov Únie a pre širokú verejnosť. Výsledkom boli nádherné dekoračné predmety, nové priateľstvá a neopakovateľná atmosféra. Podujatie Každý dovidí na hviezdy bolo nielen o integrácii znevýhodnenej skupiny obyvateľstva, o priblížení ich problémov, schopností, ale bolo najmä o spolupatričnosti a o Vianociach. „ Veľmi sa teším, že aj tento rok som bola spolu s čipkárou Katarínou Búranovou oslovená lektorovať tieto dielne. Mám na ne krásne spomienky, pretože sa dobrá myšlienka pretavila naozaj do vydareného a príjemného stretnutia nevidiacich a zdravých návštevníkov podujatia,“ upozornila Mária Porubčanská, lektorka a remeselníčka pracujúca jednak s tradičnými ale aj novými technikami opletania drôtom.

V sobotu 11. decembra 2010 už od 10,00 h vianočný workshop Každý dovidí na hviezdy vstúpi do druhého ročníka. Tentokrát ho bude hostiť Turzov Sobášny palác v Bytči. Opäť sa budú drôtovať a paličkovať dekoračné predmety najrozličnejšími technikami. Taktiež  bude prvýkrát predstavený  výnimočný monumentálny betlehem štiavnického rezbára Jána Palku, ktorý je nainštalovaný v paláci. Podľa autora betlehemu, tieto vyše dvojmetrové sochy tvoril špeciálne aj pre túto akciu. Sú zaujímavé  tým, že jezuliatko leží nie v kolíske ale na kolenách Márie, aby si drevené plastiky  klienti Únie mohli zažiť a precíť rukami. Pre ostatných návštevníkov podujatia bude pripravená prezentácia pomôcok a zariadení, ktoré kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku.

Minulý rok nás prekvapil záujem vidiacich vyskúšať si tieto  pomôcky , čím sa naplnila hlavná myšlienka prezentácie – pochopiť nie jednoduchý život našich klientov,” dodala Erika Kánátová,  vedúca Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline.

Vianoce v Sobášnom paláci v Bytčiv podobe podujatia Každý dovidí na hviezdy 11. decembra 2010 spríjemnia okrem vianočného pečiva aj koledy ĽH súrodencov Ďurancov zo Stráže. Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Krajské strediskaoÚnie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline.

Scroll to Top