Obnovený Radenov dom otvára výstava majstra Pieša

Radenov dom v Čičmanoch po viac ako trojmesačných  stavebných úpravách je opäť otvorený svojim návštevníkom. „ Považské Múzeum v Žiline získalo v roku 2010 grantové finančné prostriedky na čiastočnú obnovu tohto jedinečného pavlačového domu. Cieľom obnovy bolo predovšetkým zlepšenie technického stavu drevenice komplexnou výmenou  poškodených prvkov, a to  aplikovaním pôvodných technológií. Od polovice decembra 2010 je Radenov dom prístupný verejnosti nielen s pôvodnými expozíciami, ale predovšetkým s novou výstavou čičmianskeho rodáka Víta Pieša, ktorý v týchto dňoch oslávi svoje životné jubileum, “ povedal na úvod Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Výstava pod názvom Posledný salaš dokumentuje najmä zabudnutý svet čičmianskych salašov prostredníctvom modelu salaša na Podfačkovskej, ktorý je  spojený so spomienkami Víta Pieša na detstvo. „Vít Pieš patrí ku generácii Čičmancov, ktorí sa po vojne vysťahovali z obce, ale práve ľudová kultúra jeho rodiska je jeho najväčšou inšpiráciou pri tvorbe. Už desaťročia sa venuje a rozvíja tradičné umelecké techniky práce s drevom, kovom aj kožou. Jeho tvorba je charakteristická  precíznosťou spracovania a uceleného prístupu – od štúdia danej techniky a napodobovania tradičných vzorov až k posunu a využitiu na súčasných predmetoch, “ upozornila Katarína Kozáková, etnologička múzea a kurátorka výstavy.

Spomínané ľudovoumelecké techniky predstavuje autor vo viac ako stodvadsiatich predmetoch, ktoré reprezentujú prierez jeho tvorbou. Ústredným motívom výstavy zostáva jedinečná kópia pôvodného čičmianskeho salaša. Vít Pieš vo svojom modeli zreprodukoval celý interiér do najmenších podrobností aj s miniatúrnou lyžicou zapichnutou v lyžičníku na stene koliby presne tak, ako si ho pamätal zo svojho detstva. „To, že ide verné zobrazenie si uvedomíte aj pri osobnej návšteve majstra a jeho rozprávaní. Pred očami vám ožije svet salašov, ktorými bol čičmiansky chotár kedysi posiaty i tvrdej práce, ktorá k nim patrila. Bohužiaľ dnes nám ostávajú len tieto nostalgické predstavy. Tradičný salaš už v Čičmanoch nenájdete,“ dodala Katarína Kozáková.

Otvorenie výstavy Posledný salaš jubilujúceho majstra Víta Pieša sa uskutoční v sobotu 29. januára 2011 o 15,00h v Radenovom dome v Čičmanoch. Výstava potrvá do 31. mája 2011. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

>POZVÁNKA<

Scroll to Top